Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Wysoce elastyczne i skalowalne rozwiązanie IBM Incentive Compensation Management jest wybierane przez czołowe organizacje, które szukają narzędzi do automatycznego obliczania premii i prowizji oraz udostępniania pracownikom rozliczeń i raportów w trybie online. Proponowane rozwiązanie IBM wzmacnia właściwe zachowania, ułatwiając zwiększenie wydajności, dokładności i przejrzystości. Doceniła to firma Gartner, która w opracowaniu Magic Quadrant wskazała je jako czołowe narzędzie do zarządzania wynikami sprzedaży.

Oszczędność czasu i energii

Automatyzacja procesów przyspiesza wyliczanie wynagrodzeń i ogranicza czynności wykonywane ręcznie, eliminując ryzyko wystąpienia błędów.

Lepsze wyniki sprzedaży

Analizy i dostosowanie zachowań sprzedażowych do celów organizacji pozwalają zwiększyć wskaźniki sprzedaży i skutecznie planować realizację celów.

Lepsza widoczność i pogłębione informacje

Większa przejrzystość wypłacanych zespołom sprzedaży wynagrodzeń oraz dostęp do danych o wydajności i kosztach ułatwiają podejmowanie przemyślanych decyzji.

Zgodność z przepisami

Zarządzanie przepływem pracy i kontrola nad procesami umożliwiają przeglądanie aktywności i zmian wprowadzanych w systemie dzięki rozbudowanym funkcjom wspomagającym rejestrowanie i zapewnianie zgodności z wymogami formalnymi.

Wydajność i skalowalność

Oferowane przez nas środowisko chmury umożliwia szybkie dokonywanie obliczeń i mogą z niego korzystać tysiące użytkowników jednocześnie.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM