Redukcja kosztów i minimalizacja ryzyka prawnego

Kontrola polegająca na porównywaniu stanu posiadanych licencji i faktycznie wdrożonego oprogramowania jest wystarczająca w środowiskach rozproszonych, ale nie na platformie IBM Z®, ponieważ produkty na niej działające są współdzielone przez wielu użytkowników i różne jednostki organizacyjne. Oprogramowanie IBM Tivoli® Asset Discovery for zSystems udostępnia funkcje wykrywania, monitorowania i raportowania przydatne w analizie wykorzystania produktów i aplikacji na platformie IBM Z. Integracja rozwiązania z oprogramowaniem Tivoli Asset Management for IT umożliwia zarządzanie całym cyklem życia zasobów sprzętowych i programowych, w tym także administrowanie licencjami i umowami. Wraz z oprogramowaniem IBM Tivoli Asset Discovery for Distributed produkt tworzy w pełni kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami programowymi.
IBM Z Software Asset Management

Automatyczne wykrywanie i identyfikowanie

Rozwiązanie automatycznie wykrywa i identyfikuje oprogramowanie IBM lub innych producentów działające na platformie IBM Z®.

Błyskawiczne skanowanie

Szybkie skanowanie i znakowanie aplikacji opracowanych wewnętrznie pozwala na sprawne i ekonomiczne utrzymywanie spisu zasobów programowych w systemie.

Planowanie wykorzystania pojemności

Użytkownik może monitorować wykorzystanie oprogramowania i dynamikę wzrostu zapotrzebowania, co pozwala na proaktywne planowanie konsumpcji mocy obliczeniowej.

Zaawansowane funkcje raportowania

Program generuje interaktywne raporty z odsyłaczami hipertekstowymi, które umożliwiają drążenie w dół do bardziej szczegółowych informacji.

Niższe koszty

Redukcja kosztów dzięki usunięciu nieużywanego i przestarzałego oprogramowania.