Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Aspera Server on Demand to standardowy pakiet do przesyłania plików działający w chmurze, który umożliwia szybkie wysyłanie i pobieranie dużych plików i zestawów danych do i z chmurowej pamięci masowej. Działające w oparciu o technologię transferu Aspera FASP® rozwiązanie Server on Demand zapewnia maksymalną szybkość przesyłania, bezpieczeństwo i ścisłą kontrolę pasma. Obejmuje oprogramowanie serwera Aspera do szybkiego transferu, które działa w infrastrukturze chmury razem z instalowanym lokalnie klientem do inicjowania przesyłania i pobierania danych.
IBM Aspera Server on Demand

Bezpośrednia integracja z chmurą

Wiodąca w branży szybkość transferu bezpośrednio do chmury dzięki natywnej integracji z obiektową pamięcią masową w chmurze.

Opatentowana technologia FASP®

Maksymalna szybkość transferu do chmury, z chmury i między platformami chmurowymi, niezależnie od opóźnień i utraty pakietów.

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Mechanizmy szyfrowania i weryfikowania integralności danych, uwierzytelniania użytkowników i zarządzania nimi, raportowanie i inne funkcje.

Elastyczne wdrożenie na platformy

Szybkie przesyłanie plików za pomocą dowolnych klientów i serwerów Aspera działających na wszystkich głównych platformach chmury oraz w dowolnej infrastrukturze hybrydowej.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM