Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM Connections Compliance for Mail (wcześniej znane jako IBM SmartCloud Archive Essentials) pozwala archiwizować pocztę e-mail w chmurze. Nie uniemożliwia przy tym dostępu do danych w ramach przestrzegania wymogów oraz przepisów dotyczących wyszukiwania informacji w zasobach elektronicznych.

Spełnianie wymogów formalno-prawnych

Zarządzanie pocztą e-mail w chmurze zgodnie z wymogami oraz przepisami dotyczącymi wyszukiwania informacji w zasobach elektronicznych, a do tego możliwość przypisywania i delegowania ról.

Produktywność pracy administratorów

Wyszukiwanie, filtrowanie, dodawanie znaczników do wiadomości e-mail i wydobywanie wiadomości różnych użytkowników.

Wzrost produktywności pracy

Możliwość uzyskiwania dostępu do zarchiwizowanych wiadomości e-mail i odzyskiwania ich.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM