Jak działa Rational Rhapsody Architect for Systems Engineers

Analiza wymagań przy wykorzystaniu języków SysML i UML

Rozwiązanie Rational Rhapsody Architect for Systems Engineers oferuje analizę wymagań, studium wyboru optymalnego rozwiązania za pomocą narzędzia do oceny ograniczeń parametrycznych oraz projektowanie struktury i zachowań systemów przy wykorzystaniu języków SysML i UML. Umożliwia wizualizację złożonych wymagań i zachowanie spójności projektów. Zawiera narzędzie do rozwiązywania ograniczeń parametrycznych na diagramach parametrycznych SysML, które ułatwia wybór optymalnych rozwiązań i wariantów architektury. Ponadto umożliwia statyczną analizę modelu, która może poprawić jego spójność.

Pełne śledzenie pochodzenia wymagań w projekcie i na etapach go poprzedzających

Wymagania można połączyć z elementami projektu oraz instrukcjami testowania, co pozwala zapewnić realizację wymagań i ocenić wpływ wprowadzonych zmian. Rozwiązanie umożliwia pełne śledzenie pochodzenia wymagań w projekcie i na etapach poprzedzających projekt. W wypadku zmiany danego wymagania użytkownicy mogą obserwować wpływ tej zmiany na projekt. Mogą także przeprowadzać analizę stopnia uwzględnienia wymagań przy użyciu modułu IBM Rational Rhapsody Gateway, który wchodzi w skład opcjonalnego pakietu narzędzi IBM Rational Rhapsody Tools and Utilities Add On.

Zarządzanie projektem w różnych środowiskach

Oprogramowanie Rational pozwala zespołom zarządzać złożonymi procesami projektowania, zapewniając spójność prac i wyników w różnych środowiskach. Umożliwia udostępnianie projektów do weryfikacji osobom spoza ścisłego zespołu projektowego. Zaawansowana przeglądarka modeli pozwala zespołom inżynierów na szybkie sortowanie, porządkowanie i edytowanie modeli. Takie funkcje jak graficzne porównania modeli i scalanie elementów modeli ułatwiają równoległe prowadzenie prac.

Wizualne tworzenie oprogramowania zgodnie z branżowymi standardami

Projekty można przedstawić w formie graficznej przy użyciu języka SysML, UML lub języków specyficznych dla konkretnych dziedzin (DSL), takich jak AUTOSAR, MARTE lub DDS. Pozwala użytkownikom na tworzenie własnych unikalnych diagramów i ich elementów przy użyciu profili UML w celu dopasowania środowiska programistycznego do konkretnych potrzeb.

Integracja z innymi produktami Rational

Rozwiązanie Rational Rhapsody Architect for Systems Engineers umożliwia integrację z innymi produktami Rational, takimi jak Rational DOORS i Rational Team Concert. Dodatkowe oprogramowanie Rational Rhapsody for DoDAF, MODAF and UPDM Add On umożliwia tworzenie artefaktów zgodnych ze standardami US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) i Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM). W skład oprogramowania Rational Rhapsody Tools and Utilities Add On wchodzi konfigurowalne narzędzie do sporządzania dokumentacji.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu IBM Rational Rhapsody Architect for Systems Engineers można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu IBM Rational Rhapsody Architect for Systems Engineers można znaleźć tutaj:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok