Jak działa Rhapsody Architect for Systems Engineers

Pełne śledzenie pochodzenia wymagań w projekcie i na etapach go poprzedzających

Wymagania można połączyć z elementami projektu oraz instrukcjami testowania, co pozwala zapewnić realizację wymagań i ocenić wpływ wprowadzonych zmian. Rozwiązanie umożliwia pełne śledzenie pochodzenia wymagań w projekcie i na etapach poprzedzających projekt. W wypadku zmiany danego wymagania użytkownicy mogą obserwować wpływ tej zmiany na projekt.

Zarządzanie projektem w różnych środowiskach

Oprogramowanie Engineering Lifecycle Management pozwala zespołom zarządzać złożonymi procesami projektowania, zapewniając spójność prac i wyników w różnych środowiskach. Umożliwia udostępnianie projektów do weryfikacji osobom spoza ścisłego zespołu projektowego. Zaawansowana przeglądarka modeli pozwala zespołom inżynierów na szybkie sortowanie, porządkowanie i edytowanie modeli. Takie funkcje jak graficzne porównania modeli i scalanie elementów modeli ułatwiają równoległe prowadzenie prac.

Wizualne tworzenie oprogramowania zgodnie z branżowymi standardami

Projekty można przedstawić w formie graficznej przy użyciu języka SysML, UML lub języków specyficznych dla konkretnych dziedzin (DSL), takich jak AUTOSAR, MARTE lub DDS. Pozwala użytkownikom na tworzenie własnych unikalnych diagramów i ich elementów przy użyciu profili UML w celu dopasowania środowiska programistycznego do konkretnych potrzeb.

Integracja z innymi produktami IBM ELM

Rozwiązanie IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager umożliwia integrację z innymi produktami Rational, takimi jak IBM Engineering Requirements Management DOORS Family i IBM Engineering Workflow Management. Dodatkowe oprogramowanie Rhapsody for DoDAF, MODAF and UPDM Add On umożliwia tworzenie artefaktów zgodnych ze standardami US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) i Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM). W skład oprogramowania Rhapsody Tools and Utilities Add On wchodzi konfigurowalne narzędzie do sporządzania dokumentacji.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Architect for System Engineers można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Architect for System Engineers można znaleźć tutaj:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok