Wyróżnione funkcje

Wizualne tworzenie oprogramowania zgodnie z branżowymi standardami

Funkcje wizualnego tworzenia oprogramowania pozwalają opracowywać aplikacje dla systemów wbudowanych przy wykorzystaniu diagramów UML lub tradycyjnego edytora kodu do wygenerowania kodu. Istniejący kod można zaimportować do środowiska modelowania i tam dalej nad nim pracować. Rational Rhapsody Architecture for Software automatycznie pomaga w utrzymaniu spójności architektury, projektu, kodu i dokumentacji.

Inżynieria oprogramowania systemów wbudowanych

Można przejść od projektowania do implementacji dzięki działającym w czasie bliskim rzeczywistemu zautomatyzowanym narzędziom do inżynierii systemów wbudowanych. Rational Rhapsody Architect for Software generuje kod ramowy w językach C, C++, Java i C#, który odzwierciedla strukturę i architekturę projektu. Do kodu ramowego użytkownik może dodać kod szczegółowy — albo bezpośrednio, albo poprzez model. Aplikacja Rational synchronizuje zmiany, dbając o spójność danych. Profil MARTE ułatwia modelowanie działania systemu w czasie rzeczywistym i analizowanie „wąskich gardeł” w projekcie.

Tworzenie aplikacji zgodnych ze specyfikacją AUTOSAR i modelowanie w języku DDS

Możliwa jest współpraca z członkami zespołu przy użyciu funkcji wyszukiwania różnic (AUTOSAR, DDS) i scalania w oparciu o modele, a w szczególności integracja z rozwiązaniem IBM Rational Team Concert. IBM Rational Design Manager umożliwia udostępnianie projektów do weryfikacji oraz śledzenie artefaktów prac przy wykorzystaniu standardu OSLC. Oprogramowanie współdziała z produktami Rational Team Concert i innymi środowiskami IDE opartymi na platformie Eclipse. Modele opracowane w programie Rational Rhapsody Architect for Software można importować do różnych edycji programu Rational Rhapsody Developer, aby na wczesnym etapie testować projekty.

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i normami funkcjonalnymi

Rational Rhapsody Architect for Software umożliwia pełne śledzenie wymagań od projektu aż do ich źródła, ułatwiając spełnienie standardów takich jak DO-178B, ISO-26262 czy IEC 61508. Informacje o pochodzeniu wymagań można eksportować do oprogramowania IBM Rational DOORS lub IBM Rational RequisitePro w celu dalszej analizy, a także umieścić informacje o wymaganiach w kodzie programu, ułatwiając śledzenie ich pochodzenia w finalnej implementacji. Oprogramowanie ułatwia wybór optymalnych rozwiązań i wariantów architektury.

Optymalizacja wydajności dzięki wykorzystaniu danych w czasie rzeczywistym

Rational Rhapsody Architect for Software oferuje wsparcie na różnych etapach cyklu pracy oraz programy dodatkowe, umożliwiając integrację z innymi produktami IBM Rational przydatnymi na różnych etapach tworzenia i dostarczania oprogramowania. W skład oprogramowania IBM Rational Rhapsody Tools and Utilities Add On wchodzi konfigurowalne narzędzie do sporządzania dokumentacji w oparciu o szablony. W skład dodatkowego oprogramowania wchodzi także IBM Rational Rhapsody Gateway — zaawansowany interfejs dla narzędzi do formułowania wymagań i zarządzania nimi, takich jak Rational DOORS i Rational RequisitePro.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe produktu IBM Rational Rhapsody Architect for Software można znaleźć tutaj:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe produktu IBM Rational Rhapsody Architect for Software można znaleźć tutaj:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok