Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Security AppScan Standard pozwala ograniczyć liczbę ataków na aplikacje z interfejsem WWW oraz kosztownych naruszeń zabezpieczeń danych dzięki automatyzacji testowania słabych punktów zabezpieczeń aplikacji. Umożliwia sprawdzenie aplikacji przed wdrożeniem i stałą ocenę ryzyka w środowiskach produkcyjnych.

Eliminacja słabych punktów zabezpieczeń

Zautomatyzowane dynamiczne testowanie zabezpieczeń i zaawansowane analizy statyczne metodami black i white box pozwalają wykryć problemy dotyczące bezpieczeństwa.

Możliwości dokładnego skanowania

Skanowanie stron internetowych w celu wykrycia ich słabych punktów. Uproszczone interpretowanie wyników skanowania dzięki szczegółowym objaśnieniom poszczególnych problemów.

Szybkie eliminowanie problemów

Usprawnione rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem ich priorytetów. Instrukcje eliminacji problemu pozwalają działać szybko i obejmują przykłady kodu i listę zadań.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Kup teraz i postaw pierwszy krok