Wyróżnione funkcje

Architektura

Application Discovery wspiera kluczowe elementy składające się na architekturę, takie jak standardy, architektura aplikacji, platformy techniczne integracji architektury, planowanie aktualizacji i strategia IT. Ponadto oferuje kokpit z wieloma kategoriami metryk kodu aplikacji, umożliwiając programistom szybszą, prostszą i bezpieczniejszą transformację ku chmurze hybrydowej.

Projekt

Kluczowe elementy składające się na projekt, które wspiera Application Discovery, obejmują projektowanie aplikacji, ocenę wpływu, standardy tworzenia kodu oraz projektowanie wspólnych usług. Ponadto Application Discovery oferuje wizualizacje graficzne i raporty dotyczące aplikacji.

Tworzenie oprogramowania

Kluczowe aspekty programistyczne wspierane przez Application Discovery obejmują egzekwowanie standardów tworzenia kodu, jakość kodu, integrację, testy jednostkowe, naprawianie błędów i udoskonalenia.

Testowanie

Application Discovery wspiera testy integracyjne, UAT i regresyjne. Umożliwia integrację z kodem źródłowym innych firm oraz narzędziami do mapowania infrastruktury aplikacji oraz przeprowadzania automatycznych aktualizacji repozytorium.

Wsparcie

Kluczowe elementy wsparcia w rozwiązaniu Application Discovery obejmują konserwację aplikacji, analizę i eliminowanie błędów oraz monitorowanie wydajności aplikacji.

Zarządzanie

Application Discovery wspiera kluczowe elementy procesu zarządzania, w tym zarządzanie portfelem aplikacji, analizę wpływu zmian, zarządzanie usługami oraz zarządzanie programem i projektem.

Nowe funkcje

Nowe funkcje rozwiązania Application Discovery 5.0.2 obejmują nowe komponenty serwerowe konfiguracji IBM Application Discovery oraz powiązane funkcje w komponentach Application Discovery, rozbudowane wsparcie dla analiz IMS/DB, rozbudowane wsparcie dla języka PL/I (analiza wpływu na zasoby w języku PL/I, wsparcie dla systemu Windows 2016, wsparcie dla środowiska IBM JRE, integracja z Application Delivery Intelligence), udoskonaloną wydajność serwera wsadowego, udoskonaloną wydajność serwera walidacyjnego oraz dokumentację dostępną w Centrum Wiedzy IBM.

Raporty

Application Discovery oferuje szereg przydatnych raportów, w tym raporty porównujące indeks utrzymania i koszty dostarczenia, złożoność i błędy produkcyjne, jakość i wydajność, złożoność i zużycie zasobów oraz złożoność i czas świadczenia.

Zobacz, jak to działa

Obejrzyj wideo

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Kliknij poniższy odsyłacz, aby zobaczyć aktualne wymagania programowe.

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe podano według wersji na stronie poświęconej wymaganiom programowym.

      Dowiedz się więcej