Wyróżnione funkcje

Szerokie pokrycie kodu

Rozwiązanie Application Delivery Intelligence ułatwia gromadzenie informacji o pokryciu kodu testami, co pozwala zidentyfikować nieprzetestowane obszary i zoptymalizować plany testów. Dane dotyczące pokrycia kodu można wygenerować za pomocą debugera programu IBM® Developer for z Systems® lub narzędzia IBM Debug Tool.

Optymalizacja testów

Rozwiązanie Application Delivery Intelligence (ADI) oferuje narzędzia do monitorowania skuteczności systemu testowania oraz realizacji procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Pozwala zoptymalizować testowanie, sugerując, które testy należy przeprowadzić, by uzyskać maksymalne pokrycie kodu. Za pomocą testów program ADI analizuje trendy dotyczące plików i funkcji, ułatwiając bieżącą modernizację i zapobiegając obniżeniu jakości.

Wczesne wykrywanie problemów

Intuicyjny interfejs, który udostępnia informacje w czasie bliskim rzeczywistemu, pozwala zwizualizować dane o czasie reakcji, czasie wykorzystania procesora i częstotliwości użytkowania pochodzące z programu IBM OMEGAMON® for CICS®.

Zarządzanie utrzymaniem

IBM Application Discovery udostępnia informacje o zasobach kodu i jego złożoności, a także innych trendach w metrykach jakości na poziomie projektowym. Pozwala porównać wskaźniki łatwości utrzymania, artefakty, wiersze źródłowe i martwe fragmenty kodu w różnych projektach, dostarczając w ten sposób wartościowych informacji o jakości projektu.

Przewidywanie i minimalizacja ryzyka

Dzięki ADI można z łatwością dotrzeć do wcześniej niedostępnych danych dotyczących eksploatacji oprogramowania i zidentyfikować wszystkie problemy dotyczące wydajności pojawiające się w całym cyklu tworzenia aplikacji. Testy funkcjonalne pozwalają zweryfikować regresje po testach jednostkowych i dostosować testy regresyjne, aby dzięki szybkiemu dostępowi do danych o głównych aplikacjach,opartych na analizie częstotliwości użycia, przewidywać i ograniczać przestoje. Pozwala to zidentyfikować problemy już na wczesnym etapie pracy i określić, skonfigurować oraz dostosować środowiska testowe odpowiednie dla procesu produkcji

Lepsza kondycja projektu

Szybkie skanowanie i analizowanie pokrycia kodu, jego wydajności, złożoności i łatwości utrzymania pozwala wskazać programy o newralgicznym znaczeniu. ADI umożliwia ograniczenie złożoności i zwiększenie łatwości utrzymania kodu, udostępniając dane o ogólnym stanie projektu i cenne informacje o metrykach i trendach (numerze wiersza, martwym kodzie itp.), które przyspieszają realizację projektu. Narzędzia i raporty pozwalają zapewnić odpowiednią jakość kodu i sprawniej podejmować decyzje o wyborze dostawcy i wskazaniu najważniejszych projektów wewnętrznych.

Analiza podstawowych przyczyn problemów

Produkt prezentuje na wykresie przypadku nasilonego spowolnienia reakcji określonych transakcji i umożliwia wizualne porównywanie ich z czasami oczekiwania podsystemów IBM DB2 oraz plikowego we/wy. Ponadto na mapie struktury transakcji można zobaczyć najmniej wydajne transakcje, co pozwala podjąć środki zaradcze wobec zidentyfikowanych artefaktów programu, które prowadzą do tego samego źródła danych, a także sprawdzić, czy jakiś komponent nie został niedawno zmieniony.

Kognitywne wskazówki dla użytkownika

Umożliwia swobodne identyfikowanie najważniejszych czynników prowadzących do skrócenia czasu odpowiedzi z transakcji. Skorelowanie danych z programów OMEGAMON for CICS oraz Application Discovery pozwala wykryć transakcje o najmniejszej wydajności i niepożądane artefakty, sklasyfikować wyniki potrzebne do oceny niebezpiecznych artefaktów programu w sprawiających kłopoty transakcjach, zweryfikować wskaźnik jakości odpowiedniego kodu i przekonać się, czy kod był niedawno zmieniany, a także podejmować odważne środki naprawcze w wypadku wystąpienia problemów.

Nowa jakość interakcji z użytkownikiem

Po zalogowaniu do rozwiązania ADI twórca oprogramowania może wybrać swoją rolę. Ponadto może wysłać komentarz bezpośrednio z przeznaczonej do tego strony. Program Application Delivery Intelligence jest dostępny w pięciu wersjach językowych — angielskiej, japońskiej, niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej.

Zobacz także

IBM Application Discovery and Delivery Intelligence

Bardziej efektywna analiza i modernizacja aplikacji na platformach mainframe

Dowiedz się więcej

IBM Application Performance Analyzer for z/OS

Mierzenie, raportowanie i zwiększanie wydajności systemów i aplikacji

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa