Wyróżnione funkcje

Wymagania aplikacji biznesowych

Aby spełnić wymagania stawiane aplikacjom, należy poznać aplikacje newralgiczne i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa, odwzorować aplikacje na poziom infrastruktury IT (serwerów i pamięci masowej) oraz zaplanować przebieg migracji.

Rozpoznawanie i łagodzenie ryzyka

Zaawansowane analizy ujawniają tajemnice środowiska IT, rozpoznają ryzyko (związane z konfiguracjami serwerów, zależnościami i środowiskami oprogramowania pośredniego), a także eliminują krytyczne zagrożenia przed przeprowadzeniem migracji.

Sprawna transformacja

Ścisły nadzór osób zainteresowanych, wielokrotne — gdy jest to możliwe — wykorzystanie infrastruktury w celu ograniczenia kosztów oraz prawidłowo przeprowadzona migracja danych i obrazów. To wystarczy, by spełnić wymagania w zakresie dostępności aplikacji.

Bezpieczne środowisko

Rozwiązanie działa w ramach dedykowanej instancji platformy Bluemix w chmurze IBM, co gwarantuje, że informacje o infrastrukturze i konfiguracjach klientów są dostępne tylko dla osób upoważnionych.

Zobacz także

IBM Data Center Consolidation and Relocation Services

Migracja danych aplikacji i sprzętu IT

Dowiedz się więcej

IBM Data Center Operations and Management

Optymalizacja infrastruktury centrum przetwarzania danych

Dowiedz się więcej

IBM Data Center Strategy

Usługi strategiczne i planistyczne optymalizują zasoby centrum przetwarzania danych.

Dowiedz się więcej