Pięć dobrych powodów, aby wybrać IBM AppleCare for Enterprise

Szybsza obsługa incydentów

Opiekun z ramienia AppleCare for Enterprise jest osobistym łącznikiem klienta z zespołem AppleCare. Opiekun pomaga w zgłaszaniu incydentów i ich obsłudze. Dokonuje także przeglądu procesów i infrastruktury IT klienta w kontekście sprawdzonych procedur, dbając o to, by wdrożenia produktów Apple zawsze kończyły się powodzeniem. Ponadto do zadań opiekuna klienta należy sporządzanie różnych miesięcznych raportów obejmujących kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dotyczące zarówno zgłoszeń kierowanych do zespołu wsparcia, jak i napraw.

Pogłębiona współpraca partnerska między IBM a Apple

Klient korzystający z usług IBM Technology Support Services ma dostęp do zasobów największej na świecie firmy świadczącej wsparcie techniczne, wiedzy specjalistycznej Apple oraz kompetencji własnego zespołu IT. Wszystkie te składniki wywołują efekt synergii, który korzystnie wpływa na wyniki biznesowe.

Pojedynczy punkt kontaktu

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z produktami Apple IBM zapewnia — w ramach jednej umowy — kompleksowe wsparcie, podchodząc do zgłoszenia holistycznie. Pojedynczy punkt kontaktu pozwala wyeliminować trudności związane z zarządzaniem pomocą udzielaną przez wielu dostawców oraz zniwelować ewentualne zagrożenia dzięki naszemu globalnemu zasięgowi i wsparciu udzielanemu w języku klienta.

Fachowa realizacja usług

IBM dysponuje wiedzą specjalistyczną potrzebną do zapewnienia wsparcia dla środowisk IT. W zespołach wsparcia na całym świecie zatrudniamy 19 000 pracowników, którzy obsługują ponad sześć milionów zgłoszeń rocznie. Jednocześnie jako korporacja posiadamy ponad 30 lat doświadczenia we wsparciu dla środowisk obejmujących produkty różnych dostawców. Możemy zagwarantować szybką reakcję w razie przestoju i przywrócenie sprawności tak, aby wpływ zakłóceń na działalność był jak najmniejszy. Korzystając z danych i zaawansowanych narzędzi analitycznych IBM, możemy zaoferować proaktywne wsparcie, by zapobiegać problemom zanim faktycznie wystąpią.

Innowacyjne technologie umożliwiające szybsze, bardziej efektywne reagowanie

IBM obsługuje ponad 30 000 różnych typów urządzeń IT, w tym urządzenia iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV i Mac. Aby zapewnić swoim klientom serwis IT, zespoły świadczące usługi IBM Technology Support Services używają zaawansowanych narzędzi, m.in. systemów rzeczywistości rozszerzonej, kognitywnych funkcji systemu IBM Watson®, systemów konserwacji predykcyjnej oraz środowiska blockchain. Technologie te umożliwiają zapobieganie większej liczbie problemów, szybkie ich wykrywanie i eliminowanie, obniżenie kosztów obsługi IT i uproszczenie procesów serwisowania.

Zobacz także

Integrated Multivendor Support (IMS) for your Data Center

Uwolnij potencjał serwerów, pamięci i urządzeń sieciowych od dostawców innych niż IBM

Dowiedz się więcej

IBM Technology Support Services for Networking and Security Capabilities

Uzyskaj doskonałe wsparcie dla sieci realizowane we współpracy z producentami OEM

Dowiedz się więcej