Funkcje produktu IBM Application Discovery and Delivery Intelligence

Analiza logiki aplikacji i wpływu zmian

Zoptymalizowane przypadki testowe w połączeniu z dokładną analizą kodu ujawniają całe spektrum relacji między aplikacjami i korelują metryki aktualizowane w czasie rzeczywistym ze statycznym kodem, pozwalając ocenić wpływ każdej zmiany.

Pogłębiona analiza wizualna

Rozwiązanie oferuje szereg analiz i narzędzi wizualnych: analizę przepływów danych i miejsca wykorzystania; analizę przepływu sterowania programu; analizę złożoności kodu źródłowego; analizę wpływu, wykaz aplikacji online i wsadowych; analizy różnych baz danych; wizualizację przepływu sterowania zadań wsadowych.

Funkcje testowania

Oprogramowanie umożliwia szybkie wykrycie nadmiarowych przypadków testowych i ujawnienie nieprzetestowanych obszarów kodu, a także kodu najczęściej i najrzadziej wykonywanego oraz najmniej wydajnego. Pozwala wykryć problemy z wydajnością na wcześniejszych etapach pracy i skorelować dane ze środowiska wykonawczego z pokryciem testami.

Analiza przyczyn podstawowych

Produkt prezentuje na wykresie przypadki nasilonego spowolnienia reakcji określonych transakcji i umożliwia wizualne porównywanie ich z czasami oczekiwania podsystemów IBM DB2® oraz plikowego we/wy. Można przeanalizować mapę kompozycji transakcji o niskiej wydajności i rozpoznać artefakty programu wywołujące te same źródła danych oraz niedawno zmienione.

Kognitywne wskazówki dla użytkownika

Dostępna jest wizualizacja punktów danych, które przyczyniają się do wydłużenia czasu odpowiedzi kluczowych transakcji. Możliwe jest wykrycie nieujawnionych wcześniej transakcji o niskiej wydajności i problematycznych artefaktów. Ranking wyników pomaga w ocenie ryzykownych artefaktów w problematycznej transakcji.

Przewidywanie i minimalizacja ryzyka

Oceniając ukryte dotąd dane operacyjne, można wykrywać problemy z wydajnością i zasobami na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Dostępny jest widok newralgicznych aplikacji bazujący na częstotliwości wykorzystania, a testy regresyjne można odpowiednio ukierunkować, tak by przewidzieć i zminimalizować ryzyko zakłóceń w środowisku produkcyjnym.

Widoczność stanu poprawności projektu

Rozwiązanie pomaga w zidentyfikowaniu programów o newralgicznym znaczeniu biznesowym oraz analizowaniu pokrycia kodu, wydajności, złożoności i łatwości konserwacji. Dostępny jest widok ogólnego stanu poprawności projektu i możliwość inicjowania prac w celu ograniczenia długu technicznego i złożoności. Łatwiej jest zrozumieć metryki projektu i trendy dotyczące np. liczby wierszy, martwego kodu i innych wskaźników.

Uwolnienie podstawowych zasobów biznesowych i nowe możliwości dla programistów

Obejrzyj webinarium

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Czołowe brytyjskie towarzystwo ubezpieczeniowe daje programistom narzędzia, z którymi mogą zabłysnąć i szybciej tworzyć innowacje

Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Panafrykański bank oszczędza miliony dolarów dzięki analizie skomplikowanych zależności, która prowadzi do poprawy efektywności

Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Ubezpieczyciel w USA udostępnia programistom narzędzia, z którymi mogą swobodnie i bezpiecznie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań

Przeczytaj opis wdrożenia

Dowiedz się więcej