Szeroka gama możliwości spełniania bieżących i przyszłych potrzeb

Zarządzanie wydajnością zasobów — wczoraj, dziś, jutro

Analizy wydajności udostępniają historyczne i dokonywane w czasie rzeczywistym oceny newralgicznych zasobów. Agregacja istotnych źródeł danych — ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych (SCADA, historycznych, MQTT, OPC, OSI, EAM, GIS, dzienników inspekcji i eksploatacji, meteorologicznych) — związanych z wydajnością zasobów oraz zastosowanie gotowych modeli zasobów opartych na branżowych standardach obejmujących szeroki zakres zasobów uczestniczących w procesach przesyłu i dystrybucji, pozwala oceniać wydajność zasobów w czasie rzeczywistym. Modele można dostosować odpowiednio do potrzeb.

Ocena ekspozycji na ryzyko i potencjalnego wpływu na sieć energetyczną

Analizy ekspozycji na ryzyko informują o działaniu sieci energetycznej, gromadząc i analizując dane o wydajności zasobów w celu obliczenia prawdopodobieństwa awarii zasobu i jej potencjalnego wpływu na sieć. Obliczenia ryzyka usterek określają prawdopodobieństwo, że pojedynczy zasób lub sieć ulegnie awarii, a także informują o wiążących się z tym ważkich konsekwencjach. Rozwiązanie udostępnia uwzględniające stan sieci energetycznej analizy liniowe, które wykorzystują daneGIS do przeczesywania sieci w celu oceny kaskadowego wpływu na zasoby ulokowane na wcześniejszych i dalszych odcinkach instalacji.

Analizy wydajności i ryzyka sprzyjają planom inwestycyjnym dotyczącym zasobów

Dzięki różnym scenariuszom „co-jeśli” personel eksploatacyjny określi najlepszy możliwy plan inwestycyjny zgodnie z celami i ograniczeniami wskazanymi przez dostawcę. Plany inwestycyjne można eksportować do rozwiązań ułatwiających planowanie inwestycji w zasoby, aby przeprowadzić zakrojoną na całą sieć analizę inwestycji, która uwzględnia ograniczenia na poziomie korporacyjnym, takie jak poziom ryzyka (utrzymanie wybranego poziomu ryzyka) czy budżetu (zmieszczenie się w wyznaczonych ramach finansowych) jako kryteria towarzyszące opracowywaniu scenariusza rozwoju.

Model komunikacji zmniejsza koszty ręcznej weryfikacji

Implementacja opatentowanego algorytmu analiz liniowych — którego poziom dokładności przekracza 90% — wykorzystującego dane interfejsów AMI/inteligentnych liczników do rozpoznawania połączeń liczników z fazami i wskazania zalecanych działań mających naprawić rekordy łączności bez czasochłonnej i kosztownej konieczności wysyłania ekip naprawczych. Pomaga w tym automatyczna weryfikacja: ułatwia zlokalizowanie usterki, jej wyodrębnienie i przywrócenie dostępności usługi; usprawnia przeprowadzanie dogłębnej analizy po rozwiązaniu problemu i oferuje szczegółowe informacje o rozmiarach awarii.

Model danych IBM dla sektora energetyki i usług komunalnych

Rozwiązanie IBM Data Model for Energy and Utilities (DMEU) oferuje gotowe struktury danych opracowane z myślą o określaniu tradycyjnych i tematycznych hurtowni danych oraz obsłudze nieustrukturyzowanych danych pozyskanych z mediów społecznościowych czy w trakcie komunikacji z klientem. Struktury i typy danych obejmują: historię awarii, dane z monitorowania zasobów, rekordy konserwacji, optymalizację zasobów finansowych pod kątem nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, analizy usterek, dane meteorologiczne, budżet przeznaczony na zarządzanie danymi i prognozy, rozproszone systemy wytwarzania energii i opomiarowanie netto.

Eksploatacja i wydajność farm wiatrowych

Wind360 udostępnia historyczne, bieżące i predykcyjne analizy informacji o turbinach i farmach wiatrowych w oparciu o przypisane role. Pozwala zorientować się w sytuacji zasobów dzięki danym historycznym i bieżącym pozyskiwanym z adekwatnych systemów operacyjnych powiązanych z farmami wiatrowymi. Opcjonalnie wykorzystuje dane meteorologiczne dostarczane przez należącą do IBM firmę Weather Company w celu optymalizacji wydajności farm wiatrowych oraz oceny stanu turbiny i zagrażającego jej ryzyka. Raporty zawierają ogólne i szczegółowe analizy wydajności farmy wiatrowej oparte na kluczowych wskaźnikach wydajności.

Wsparcie dla oprogramowania Open Source

Zawiera komponenty oprogramowania Open Source: Apache Hadoop z możliwościami jezior danych wymaganymi do przetwarzania dużych wolumenów danych, Apache Spark do zaawansowanych analiz, OpenLayers do integracji systemów GIS, a także wspiera środowiska programistyczne JavaScript, takie jak Dojo, Angularis, Data Driven Documents (D3), JQuery and ECharts, R, Scala i Python. Ponadto jest zgodne ze standardami IEC Common Information Model, takimi jak IEC 61970, IEC 61968 dzięki rozwiązaniu IBM Data Model for Energy and Utilities.

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Model komunikacji pomaga uniknąć ręcznej weryfikacji

  Model komunikacji pomaga uniknąć ręcznej weryfikacji

  Problem

  Gdy przychodzi do ustalenia, z których faz i transformatorów rozdzielczych czerpią energię poszczególni klienci, obecne metody nie zdają egzaminu. Podobnie jak przy wskazaniu zależności między przyłączami a transformatorami. Realizacja takich działań w terenie kosztuje dużo czasu i pieniędzy.

  Rozwiązanie

  Opatentowany algorytm analiz liniowych — którego poziom dokładności przekracza 90% — wykorzystuje dane inteligentnych liczników do rozpoznania połączeń liczników z fazami i wskazania zalecanych działań mających naprawić rekordy komunikacji bez udziału kosztownych i czasochłonnych ekip naprawczych.

 • Wydajność i optymalizacja farmy wiatrowej

  Wydajność i optymalizacja farmy wiatrowej

  Problem

  Konkurencyjność gospodarcza wymaga, aby przemysł energii wiatrowej wykorzystywał technologie cyfrowe do maksymalizacji dostępności, niezawodności i wydajności farm wiatrowych oraz wchodzących w ich skład zasobów.

  Rozwiązanie

  Wind360 pozwala zorientować się w sytuacji zasobów dzięki danym historycznym i bieżącym, w tym meteorologicznym. Monitorowanie prędkości wiatru, kąta nachylenia skrzydeł, wibracji, prędkości obrotowej wokół osi wiatraka, mocy, kierunku wiatru. Ostrzeganie o możliwej awarii zasobu.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Obsługiwane przeglądarki WWW.

  Wymagania sprzętowe

  Bezpieczne centra przetwarzania danych SoftLayer od IBM. Serwery Linux działające na bazie 64-bitowej architektury Intel.