Funkcje i cechy IBM APL2

Interaktywne rozwiązywanie problemów

Użytkownik skupia się na tym co chce zrobić, a IBM® APL2® mu to umożliwia. W skład bazowego języka APL2 wchodzi szeroka gama matematycznych i logicznych funkcji sortujących i wyszukujących. Zapisy przebiegu sesji interaktywnych umożliwiają swobodne eksplorowanie i eksperymentowanie. Użytkownik może pracować w środowisku „kalkulatorowym” lub tradycyjnym środowisku programistycznym. W systemach Microsoft Windows dostępne jest funkcjonalne, typowe graficzne środowisko z funkcjami edycji kontekstowej i debugowania.

Potężny aparat analizy danych

Mechanizmy przetwarzania tablic w języku APL2 umożliwiają operowanie od razu na całych kolekcjach danych. Tablice w języku APL2 — z dziesiątkami wymiarów i bez ograniczeń co do typów danych — pozwalają na swobodną eksplorację danych z różnej perspektywy. Obliczenia na milionach elementów prowadzi się równie łatwo, jak na kilku, a znalezienie i wyeliminowanie lub obejście błędu w danych jest kwestią minut. W razie potrzeby można dodawać nowe funkcje i operacje.

Opcje dostępu do danych

Użytkownik ma dostęp do danych za pośrednictwem zestawu interfejsów do plików, baz danych i innych programów. Procesory plików APL2 oferują kilka widoków plików systemu operacyjnego: widok zorientowany na rekordy, strumień bajtów lub format zawierający obiekty APL2 w postaci binarnej. Użytkownik dysponuje dostępem do bazy IBM Db2®, a na stacjach roboczych do dowolnych baz danych i narzędzi obsługujących protokół ODBC. Możliwa jest bezpośrednia komunikacja z narzędziami w systemie Windows i wymiana danych poprzez protokoły COM i DDE. Programy napisane w językach C, Rexx i innych można wywoływać tak, jakby były podprogramami w języku APL2.

Narzędzia graficzne

Użytkownik może wyświetlać dane i interfejs do ulubionych narzędzi systemowych. Ze wszystkimi systemami APL2 dostarczane są niezależne od platformy narzędzia graficzne, a za pośrednictwem procesorów APL2 można używać narzędzi specyficznych dla platformy, takich jak GDDM, X-Window lub interfejs GUI systemu Windows. APL2 obsługuje protokół TCP/IP i zawiera przykładowy serwer WWW umożliwiający współpracę z przeglądarkami.

Przenośność i elastyczna dystrybucja

Aplikacje APL2 można przenosić między platformami lub dystrybuować w wielu systemach. Kod APL2 i dane można przesyłać między platformami przy użyciu komend systemowych )OUT i )IN. Możliwe jest bezpośrednie współużytkowanie danych między instancjami APL2 działającymi na różnych systemach, przy czym APL2 zarządza komunikacją TCP/IP. Użytkownik może dystrybuować aplikacje na wielu systemach w modelu klient-serwer, równorzędnym (P2P) i modelu „nadrzędny-podrzędny”, a także uzyskiwać bezpośredni dostęp do usług TCP/IP za pomocą interfejsu gniazd TCP/IP.

Odkryj rozwiązanie IBM Workstation APL2 for Multiplatforms

Dowiedz się więcej

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • Aktualnie obsługiwane wersje systemów IBM MVS™/ESA i IBM z/OS® ze środowiskiem TSO/E
  • Aktualnie obsługiwane wersje systemów VM, VM/ESA i IBM z/VM® ze środowiskiem CMS

Wymagania sprzętowe

Rozwiązanie IBM APL2 dla systemów z/OS i z/VM działa na serwerach mainframe od IBM obsługujących środowiska CMS lub TSO.