Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Dostępne jest ujednolicone licencjonowanie hybrydowe, podobnie jak dodatkowe wywołania API miesięcznie (na 100 000 wywołań API miesięcznie).

Dostępne jest ujednolicone licencjonowanie hybrydowe, podobnie jak dodatkowe wywołania API miesięcznie (na 100 000 wywołań API miesięcznie).

Umów się z ekspertem IBM na bezpłatną, godzinną konsultację, aby rozpocząć korzystanie z ekonomii aplikacyjnych interfejsów programistycznych.

Więcej informacji

Dotyczy tylko IBM® Bluemix® Public. Miejsca docelowe można dodać przy subskrypcji planu usługi IBM Bluemix Secure Gateway. Miejsce docelowe to zdalny punkt końcowy, identyfikowany wg. nazwy hosta/adresu IP i numeru portu, utrzymywany lokalnie lub w chmurze innej firmy.

Otrzymasz część wolumenu wywołań API w ramach rozwiązań IBM API Connect™ Professional i API Connect Enterprise na platformie Bluemix, nie ponosząc dodatkowych kosztów za infrastrukturę chmury i transfer danych.

Tak, API Connect obsługuje Create for Node.js (Java). W przypadku Java każda subskrypcja zawiera maks. 200 jednostek PVU serwera IBM WebSphere® Liberty Core w ramach API Connect Professional lub API Connect Enterprise. Dla API Connect Essentials dostępna jest wersja próbna Liberty.

Konektory podstawowe: REST, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Couchbase, IBM Cloudant®, Neo4j, Apache Kafka, IBM z/OS® Connect, Whisk, Memory i Mail.

Konektory zaawansowane obejmują konektory podstawowe, a ponadto IBM DB2®, Microsoft SQL Server, Oracle, SAP HANA i SOAP.

Dowiedz się więcej