Wyróżnione funkcje

Wiele modeli szeregowania

Model wykorzystujący algorytm sprawiedliwego szeregowania uwzględnia 10 tysięcy poziomów priorytetów, które można zastosować do wielu różnych zadań w ramach jednej aplikacji. Opcja szeregowania wywłaszczającego i szeregowania na podstawie ustalonych dla zasobów progów jest dostępna razem z funkcją zarządzania zmianami w środowisku wykonawczym. Szeregowanie wielowymiarowe jest możliwe dzięki opcji określania definicji szczeliny dla każdego klienta zgodnie z czterema konfigurowalnymi metrykami zasobów.

Model ze współużytkowaniem zasobów

Model ze współużytkowaniem zasobów w rozwiązaniu Spectrum Symphony ułatwia ograniczenie wydatków na infrastrukturę i zarządzanie. Umożliwia jednoczesne wdrażanie wielu heterogenicznych aplikacji w tej samej strukturze grid, pozwalając przy tym na przypisanie zasobów do jednostek organizacyjnych i realizowanie zobowiązań związanych z poziomem usług.

Wbudowana implementacja zgodna z Hadoop MapReduce

Rozwiązanie Spectrum Symphony Advanced Edition obejmuje implementację zgodną ze środowiskiem Apache Hadoop MapReduce, którą zoptymalizowano pod kątem redukcji opóźnień, większej dostępności i dzielenia się zasobami. Korzystając z niej, można uruchamiać aplikacje Hadoop i inne w jednej, wspólnej infrastrukturze rozproszonej. Architektura obsługująca wiele podmiotów umożliwia wdrażanie wielu mechanizmów MapReduce w jednej współdzielonej infrastrukturze.

Obsługa wielu klastrów

Funkcja obsługi wielu klastrów umożliwia rozproszenie i przenoszenie zestawu zasobów między klastrami zgodnie z aktualnymi potrzebami. Pojedynczą sesję można uruchomić w obrębie wielu klastrów, zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze, skutecznie zarządzając całym procesem za pośrednictwem jednego interfejsu.

Obsługa aktualizacji sekwencyjnych

Aktualizacje sekwencyjne pozwalają administratorom na łatwe instalowanie i konfigurowanie nowszych wersji rozwiązania Spectrum Symphony w miejscu wersji starszych bez ręcznego przeprowadzania migracji.

Trzy edycje produktu IBM Spectrum Symphony

Dostępne są trzy edycje rozwiązania Spectrum Symphony, wszystkie obejmują architekturę zorientowaną na usługi, która charakteryzuje się niskimi opóźnieniami i wysoką wydajnością, elastyczny model świadczenia usług i możliwość szeregowania zadań. Wersje te różnią się skalowalnością — od 1 lub 2 hostów w edycji Developer Edition po nawet 5 tysięcy hostów i 128 tysięcy rdzeni w edycji Advanced Edition, która jest najlepszym wyborem w przypadku obsługi rozproszonych aplikacji intensywnych obliczeniowo i intensywnie korzystających z danych, takich jak Hadoop MapReduce. Wersja Standard Edition oferuje korporacyjną wydajność i skalowalność.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Najważniejsze wymagania programowe produktu IBM Spectrum Symphony można znaleźć tutaj:

  Wymagania sprzętowe

  Najważniejsze wymagania sprzętowe produktu IBM Spectrum Symphony można znaleźć tutaj:

   Zobacz także

   IBM Spectrum Conductor

   Zintegrowana platforma udostępniająca dane i umożliwiająca ich ochronę i analizy

   Dowiedz się więcej

   IBM Spectrum LSF Suites

   Pełne zarządzanie obciążeniami w trudnych, intensywnych obliczeniowo środowiskach

   Dowiedz się więcej