Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Spectrum Symphony umożliwia zarządzanie — na skalę korporacyjną — rozproszonymi aplikacjami intensywnymi obliczeniowo i intensywnie korzystającymi z danych w ramach skalowalnej, rozproszonej struktury grid. Przyspiesza pracę dziesiątek aplikacji działających w modelu przetwarzania równoległego, zapewniając szybsze wyniki i lepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów. Dzięki Spectrum Symphony można zwiększyć wydajność infrastruktury IT, ograniczyć jej koszty i inne wydatki, a także szybciej reagować na pojawiające się potrzeby biznesowe.
IBM Spectrum Symphony

Krótsze oczekiwanie na rezultaty

Większa przepustowość i wydajność podczas obsługi aplikacji analitycznych wymagających intensywnych obliczeń i manipulacji na danych pozwala skrócić czas oczekiwania na wyniki.

Optymalizacja zasobów

Wyższy poziom wykorzystania zasobów można osiągnąć dzięki mechanizmom kontroli i optymalizacji potężnej mocy obliczeniowej, które sprawdzą się zarówno w obecnym, jak i jeszcze niewdrożonym systemie do obliczeń technicznych.

Niższe koszty

Mając kontrolę nad dużymi zadaniami, analizami wielkich zbiorów danych, aplikacjami działającymi równolegle i infrastrukturą do obliczeń technicznych, można obniżyć koszty obsługi środowiska oraz tworzenia i wdrażania aplikacji, a także zarządzania nimi.

Większa elastyczność

Dzięki konsolidacji odseparowanych środowisk i płynnemu udostępnianiu zasobów klient może zwiększyć swoją elastyczność tak, by odpowiadać na zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym, pełniej wykorzystywać zasoby i działać przy tym w wydajniejszy sposób.

Najważniejsze cechy

  • Wiele modeli szeregowania
  • Model ze współużytkowaniem zasobów
  • Wbudowana implementacja zgodna z Hadoop MapReduce
  • Obsługa wielu klastrów
  • Obsługa aktualizacji sekwencyjnych
  • Trzy edycje produktu IBM Spectrum Symphony

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM