Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego produktu.

Po zalogowaniu się do instancji Storage Insights pojawi się prośba o pobranie i zainstalowanie modułu gromadzącego dane. Trzeba będzie następnie wskazać zasoby pamięci masowej, które mają być monitorowane i analizowane. Moduł gromadzący dane zacznie działać w tle.

Więcej informacji

Storage Insights ogranicza koszty, umożliwiając odzyskanie niewykorzystanego miejsca i optymalne rozmieszczenie danych na różnych poziomach pamięci masowej. Pomaga także w szybkim wykrywaniu problemów z dostępnością i wydajnością pamięci masowej. Gromadzone dane z czasem stają się podstawą do prognozowania przyszłego zapotrzebowania na pojemność.

Więcej informacji

Oprogramowanie do gromadzenia danych można wyodrębnić i uruchomić na dowolnym serwerze z systemem Windows, Linux (64-bitowym, RHEL 5 i wyższe wersje) lub AIX albo na maszynie wirtualnej mającej dostęp zarówno do wewnętrznej infrastruktury podłączonej do sieci SAN, jak i do Internetu (by komunikować się z portalem w chmurze).

Więcej informacji

Możliwe jest monitorowanie następujących systemów pamięci masowych: IBM® DS8000®, IBM Spectrum Accelerate™, IBM Spectrum Scale™, IBM FlashSystem™ V840, V9000, 840, 900, IBM SONAS, IBM SAN Volume Controller, IBM Storwize® V3500, V3700, V5000, V7000, V7000 Unified, IBM XIV® i IBM Spectrum Scale.

Więcej informacji

Cena za korzystanie z rozwiązania Storage Insights zależy od wielkości zarządzanej pamięci masowej. 50 TB zarządzanej pamięci kosztuje 250 USD miesięcznie. Można kupować dodatkową pojemność porcjami po 10 TB; ceny dodatkowych pakietów 10 TB zaczynają się od 50 USD i zmniejszają się w miarę kupowania kolejnych pakietów.

Więcej informacji

W menu Konfiguracja oprogramowania Storage Insights kliknij opcję Zarządzana pojemność, aby sprawdzić, jaką pojemnością zarządza obecnie Storage Insights. Po przekroczeniu limitu pojemności zostanie wygenerowane powiadomienie, a do czasu, aż zarządzana pojemność spadnie do wykupionego poziomu, pobierane będą opłaty za przekroczenie limitu.

Więcej informacji

Tak, jeśli tylko można do nich uzyskać system, na którym działa moduł gromadzący dane. Storage Insights nie obsługuje obecnie wielu modułów gromadzących dane z różnych centrów. Trwają prace nad wprowadzeniem takiej możliwości w przyszłości.

Więcej informacji

Podczas instalacji modułu gromadzącego dane można określić, czy ma on łączyć się z serwerem proxy. Można także wprowadzić dane użytkownika potrzebne do uwierzytelnienia na serwerze proxy.

Więcej informacji

Subskrypcja obejmuje wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, monitorowanie i instalowanie poprawek.

Więcej informacji

Odwiedź forum Wsparcie, o którym mowa w sekcji wsparcia zawierającej zasoby eksperckie.

Więcej informacji

Do rozwiązania Storage Insights są wysyłane metadane systemu pamięci masowej, w tym informacje o: • konfiguracji systemu pamięci masowej, takie jak nazwa, oprogramowanie wbudowane i pojemność; • zasobach podrzędnych systemu pamięci masowej; • wydajności pamięci zasobów i zasobów podrzędnych systemu pamięci masowej, takich jak pule i wolumeny.

Więcej informacji

Obecnie dane o wydajności można gromadzić co 5, 10, 15, 20, 30 lub 60 minut. Harmonogram gromadzenia danych można skonfigurować podczas dodawania zasobu pamięci masowej lub później.

Więcej informacji

Należy zmodyfikować plik zabezpieczeń Java, a następnie zatrzymać i zrestartować usługę gromadzącą dane.

Więcej informacji

Ze względu na bezpieczeństwo HMC zaleca się zaktualizowanie oprogramowania wbudowanego systemów DS8000 tak, by nie używały protokołu SSLv3. Aby dodać systemy ze starszą wersją oprogramowania wbudowanego, skorzystaj z instrukcji, do której prowadzi poniższy odsyłacz.

Więcej informacji