Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Spectrum Control™ Storage Insights zapewnia doskonałą widoczność całego środowiska skomplikowanych infrastruktur pamięci masowych, ułatwiając zarządzanie nimi i podejmowanie korzystnych finansowo decyzji. Łączy w sobie sprawdzone rozwiązania IBM do zarządzania danymi z własnym aparatem analitycznym opracowanym przez dział IBM Research. Jako usługa działająca w chmurze przyspiesza wdrożenia i administrowanie pamięcią masową, a przy tym optymalizuje środowisko pamięci masowej. Ponadto pomaga automatyzować proces udzielania wsparcia w celu szybszego rozwiązywania problemów.
IBM Storage Insights

Optymalne planowanie pojemności

Zamiast zdawać się na intuicję i zgadywać, sięgnij po dokładne informacje o szybkości przyrostu danych i dostępnej pojemności.

Lepsze wykorzystanie pamięci masowej

Możesz odsunąć w czasie zakupy dodatkowej pamięci masowej, jeśli wykryjesz i odzyskasz przydzielone, ale faktycznie niewykorzystane miejsce.

Udoskonalone monitorowanie wydajności

Łatwo wykryjesz źródła problemów z wydajnością i zapobiegniesz przyszłym zakłóceniom w działaniu usług.

Niższe koszty

Inteligentne przenoszenie danych na tańszy poziom pamięci masowej pozwala na ograniczenie kosztów nawet o 50 procent.

Uproszczone raportowanie

Przejrzyste i szczegółowe raporty dotyczące wykorzystania pamięci masowej i jego zakładanego wzrostu oferują osobom odpowiedzialnym za zarządzanie obiektywne informacje o wydatkach kapitałowych.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Możesz szybciej rozwiązywać problemy dzięki pojedynczemu kokpitowi do monitorowania systemów blokowej pamięci masowej oraz rozbudowanym i łatwo dostępnym usługom wsparcia IBM.

Najważniejsze cechy

  • Błyskawicznie uzyskiwane wyniki
  • Pojedynczy panel podglądu całego środowiska pamięci masowej
  • Analizy wydajności w zasięgu ręki
  • Wartościowe informacje dostarczane przez analizy predykcyjne
  • Wgląd w zasoby blokowej pamięci masowej
  • Uproszczone i proaktywne wsparcie dla produktu

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM