Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Alert Notification natychmiast powiadamia o problemach, które wystąpiły podczas przeprowadzania operacji IT za pomocą zautomatyzowanych kanałów komunikacji: poczty elektronicznej, wiadomości SMS, wiadomości głosowych i komunikatorów na urządzenia mobilne. Rozwiązanie pozwala przygotować odpowiednie grupy osób, które będą zawiadamiane o określonych alarmach lub typach alarmów. Grupy mogą być tworzone w oparciu o pełnione funkcje administracyjne, nazwy aplikacji, nazwy działów i inne kryteria. Można także tworzyć dostosowane do potrzeb filtry, które pozwolą zawiadamiać różnych użytkowników w zależności od rodzaju i znaczenia incydentu.
IBM Alert Notification

Monitorowanie wskazanego środowiska

Alert Notification oferuje łatwe w implementacji filtry alarmów, na przykład dotyczące stopnia zagrożenia, dzięki czemu skupisz się na faktycznych problemach wyłowionych z szumu informacyjnego w środowisku IT.

Kanały powiadomień

Użytkowników można organizować w grupy, a następnie przesyłać powiadomienie o alarmie do wielu osób naraz. Powiadomienia można wysyłać za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS, wiadomości głosowych i komunikatorów na urządzenia mobilne.

Zarządzanie powiadomieniami o alarmach

Powiadomienia bazujące na strategiach pozwalają określić, o jakich alarmach ma informować Alert Notification. Użytkownik może tworzyć filtry na podstawie alarmów, które występują w jego środowisku IT.

Właściwe reakcje

Wdrożone reguły eskalacji pozwalają zyskać pewność, że powiadomieniom towarzyszy podjęcie odpowiednich działań.

Podgląd alarmów

Monitorowanie statusu alarmów i powiadomień w sieci, podejmowanie działań związanych z alarmami i śledzenie ich w czasie rzeczywistym. Poziomy istotności alarmów pozwalają łatwo ustalić listę priorytetowych działań do wykonania.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Dostępne na platformie IBM Cloud

Ten produkt jest dostępny na platformie IBM Cloud w środowisku Open Source, które pomaga w szybkim i łatwym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji oraz zarządzaniu nimi w chmurze.

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok