Pięć powodów, dla których warto sięgnąć po IBM Airline Control System V2

Scentralizowany system obsługi baz danych i programów

IBM® Airline Control System V2® (ALCS) udostępnia zcentralizowany system obsługi baz danych i programów, który oferuje wiele korzyści niedostępnych w systemie rozproszonym, w tym m.in.: natychmiastowy dostęp do zmian w danych i aktualizacji programów, scentralizowany system kontroli bezpieczeństwa oraz możliwość wyodrębniania, zarówno w celu zarządzania działalnością, jak i planowania prac informatycznych, aktualnych informacji dotyczących finansów, kwestii biznesowych i przetwarzania danych.

Rozszerzony dostęp do aplikacji

Wprowadzając zaledwie kilka zmian w kodzie źródłowym, można przy użyciu interfejsu API rozwiązania ALCS korzystać z aplikacji napisanych z myślą o środowiskach z/TPF (wersja 1.1) i TPF (wersja 4.1 lub wcześniejsza) oraz z wszystkich wcześniejszych wersji systemu ALCS. Razem z rozwiązaniem ALCS użytkownik otrzymuje dostęp do całej gamy aplikacji opracowanych dla produktów działających w środowisku TPF. Ponadto w ramach aktywnej platformy handlowej może kupować i sprzedawać pojedyncze aplikacje lub kompleksowe systemy aplikacji.

Różnorodne rozwiązania komunikacyjne

ALCS umożliwia komunikację za pośrednictwem LU 6.2. Rozwiązanie to jest w pełni kompatybilne ze środowiskiem WebSphere® MQ for z/OS®. Dzięki temu aplikacje ALCS mogą wymieniać komunikaty między sobą lub z innymi aplikacjami, które działają w tym samym bądź podobnym systemie lub na innej platformie obsługującej kolejki komunikatów przy użyciu produktów IBM WebSphere MQ. ALCS może za pośrednictwem protokołu TCP/IP komunikować się z innymi aplikacjami w tym samym regionie systemu operacyjnego bądź z aplikacjami i urządzeniami zdalnymi.

Prostsza obsługa

Rozwiązanie ALCS i jego aplikacje, w tym te w języku REXX, mogą działać automatycznie, ponieważ ALCS łączy się z narzędziem Tivoli® NetView. Ponadto produkt oferuje też panele ISPF (Interactive System Productivity Facility), które ułatwiają korzystanie z niego i upraszczają jego utrzymanie. Mechanizm przejęcia systemu sprawia, że ALCS może pozostawać w pełnej gotowości, co skraca czas planowanych i nieplanowanych przełączeń. Oprócz tego użytkownik może w trybie online rozbudować, zredukować lub zoptymalizować aktualną bazę danych, korzystając z możliwości reorganizowania bazy danych w czasie rzeczywistym.

Szerszy zakres obsługi

ALCS obsługuje wiele języków. Łączy się ze środowiskiem IBM Language Environment® dla nośników plików MVS, które są obsługiwane przez narzędzie MVS Data Facility Product, umożliwiając korzystanie z języków C, C++, PL/I i COBOL. ALCS obsługuje też relacyjne bazy danych. Łączy się z programem IBM NetView for z/OS®, zapewniając pełną obsługę języka SQL (Structured Query Language), w tym także dynamicznego kodu SQL. Dzięki temu aplikacje mogą odczytywać i zapisywać dane w relacyjnych bazach danych.

Dodatkowe korzyści!

Koniec z ograniczeniami w korzystaniu z pamięci. Za sprawą 64-bitowego adresowania ALCS może używać wirtualnej i rzeczywistej pamięci operacyjnej o pojemności ponad 2 GB. Korzystając z zewnętrznego serwera pocztowego lub agenta przesyłania komunikatów (MTA), mechanizm poczty elektronicznej rozwiązania przesyła i odbiera wiadomości e-mail za pośrednictwem sieci TCP/IP. Serwer WWW ALCS umożliwia udostępnianie stron i aplikacji klientom korzystającym z przeglądarek za pośrednictwem sieci TCP/IP. ALCS tworzy też dostosowane do lokalizacji użytkownika pliki pomocy, wykorzystując ulepszony mechanizm kontekstowej pomocy elektronicznej.