Co IBM Advanced Archive for DFSMShsm może zmienić w Twojej firmie

IBM® Advanced Archive for DFSMShsm tworzy nowy poziom archiwizacji do przygotowywania kopii zapasowych nieaktywnych danych na systemach mainframe, zarządzanych przez środowisko DFSMShsm. Dodatkowy poziom zarządzania zużywa mniej zasobów procesorowych, co zwiększa wydajność środowiska DFSMShsm i stawia pamięć masową w chmurze obok już dostępnych wirtualnych i fizycznych taśmowych nośników danych. IBM Advanced Archive for DFSMShsm przestrzega strategii zarządzania DFSMS w celu prawidłowego tworzenia kopii zapasowych i skutecznego zarządzania przechowywaniem danych. Przechowywane w chmurze dane przywołane przez aplikacje lub użytkowników są zwracane pod kontrolę środowiska DFSMShsm i tam udostępniane. IBM Advanced Archive for DFSMShsm współpracuje ze środowiskami chmurowymi IBM Cloud Object Storage, IBM SoftLayer® i Amazon S3.
IBM Advanced Archive for DFSMShsm

Niższe koszty

Zmniejsza objętość zestawów danych sterujących HSM i generowane przez nie koszty, a także pozwala uwolnić potencjał ekonomiczny i funkcjonalny pamięci masowych w chmurze.

Większa wydajność procesora

Przenosi metadane z poziomu nieaktywnych danych do poziomu procesów oddziałujących w niskim stopniu, które optymalizują okno czasowe zarezerwowanego na przetwarzanie wsadowe i minimalizują czas oczekiwania aplikacji.

Elastyczne środowisko chmurowe

Pozwala korzystać ze środowiska chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej. Umożliwia przenoszenie danych przechowywanych wcześniej na taśmach ML2 pod kontrolą środowiska DFSMShsm do środowiska chmury.

Przywoływanie danych bezpośrednio do HSM

Umożliwia aplikacjom i użytkownikom przywoływanie zarchiwizowanych danych, które są ponownie oddawane pod kontrolę środowiska DFSMShsm.