Wyróżnione funkcje

Bezpieczne wdrażanie rozwiązań mobilnych

Teraz możesz zapewnić solidną ochronę newralgicznych zasobów także wtedy, gdy są dostępne z urządzeń mobilnych. IBM Security Access Manager realizuje silne uwierzytelnianie wieloczynnikowe, które akceptuje, odrzuca żądania dostępu bądź wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na podstawie takich czynników ryzyka, jak dane aplikacji, lokalizacja geograficzna i reputacja adresu IP.

Federacja tożsamości

Skomplikowane procesy zarządzania dostępem wymuszają stosowanie skomplikowanych procesów uwierzytelniania. Federacja tożsamości pomaga złagodzić uciążliwości związane z tym poziomem złożoności. Dowiedz się, jak federację realizuje IBM Security Access Manager.

Silne uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie nie musi ograniczać się do podania nazwy użytkownika i hasła. Możliwe jest wdrożenie uwierzytelniania wieloczynnikowego i dodatkowe uwierzytelnianie ryzykownych żądań przy użyciu hasła jednorazowego, weryfikacji adresu e-mail lub pytań wymagających określonej wiedzy.

Logowanie do Office365 bez podawania hasła

Umożliwia użytkownikom biznesowym logowanie się do aplikacji używanych w pracy, takich jak Office 365, przy użyciu odcisków palców w miejsce haseł.

Idealna równowaga między bezpieczeństwem a wygodą

Mechanizm federacji tożsamości wchodzący w skład produktu IBM Security Access Manager pomaga w bezpiecznej integracji zewnętrznych aplikacji SaaS z istniejącą infrastrukturą, tak by użytkownicy musieli logować się tylko raz, zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych.

Uwierzytelnianie na podstawie oceny ryzyka

Mechanizm oceny ryzyka wbudowany w IBM Security Access Manager umożliwia wdrożenie systemu kontroli dostępu bazującego na analizie zagrożenia. Autoryzacja odbywa się wówczas w kontekście informacji o użytkownikach, ich urządzeniach mobilnych oraz innych informacji związanych z konkretną sesją, ale bez zakłócania pracy użytkownika końcowego.

Przykłady wdrożeń

Pojedyncze logowanie do wielu usług

POST Luxembourg

Silne uwierzytelnianie i podpisywanie transakcji

Entersekt

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Logowanie do aplikacji bez podawania hasła

  Problem

  Pamiętanie wielu identyfikatorów i haseł

  Rozwiązanie

  Umożliwia użytkownikom biznesowym logowanie się do aplikacji używanych w pracy, takich jak Office 365, przy użyciu odcisków palców w miejsce haseł.

 • Bezpieczne i wygodne uwierzytelnianie

  Problem

  Wygodne logowanie klientów

  Rozwiązanie

  Uwierzytelnianie klientów w przeznaczonych dla nich aplikacjach i usługach bez konieczności wprowadzania hasła.

 • Dostęp na podstawie ryzyka

  Problem

  Do sieci próbują dostać się użytkownicy o złych zamiarach

  Rozwiązanie

  Mechanizm oceny ryzyka wbudowany w IBM Security Access Manager umożliwia wdrożenie systemu kontroli dostępu bazującego na analizie zagrożenia. Ta funkcja wymusza autoryzację w kontekście informacji o użytkownikach, ich urządzeniach mobilnych oraz innych informacjach związanych z konkretną sesją, ale bez zakłócania pracy.

 • Tworzenie bezpiecznego kanału cyfrowego dla urządzeń mobilnych

  Problem

  Silne zabezpieczenia obejmujące także urządzenia mobilne

  Rozwiązanie

  ISAM realizuje silne uwierzytelnianie wieloczynnikowe, które akceptuje, odrzuca żądania dostępu bądź wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na podstawie takich czynników ryzyka, jak dane aplikacji, lokalizacja geograficzna i reputacja adresu IP.

 • Pojedyncze logowanie, które ogranicza uciążliwości związane z hasłami

  Problem

  Złożone systemy zarządzania dostępem

  Rozwiązanie

  Mechanizm federacji tożsamości umożliwia bezpieczną integrację zewnętrznych aplikacji z istniejącą infrastrukturą, tak by użytkownicy musieli logować się tylko raz, zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych.

Zobacz, jak to działa