Wyróżnione funkcje

Mobilny dostęp z IBM Verify

IBM Security Access Manager wyposażony jest po raz pierwszy w rozwiązanie IBM Verify — funkcję wieloczynnikowego uwierzytelniania użytkowników urządzeń mobilnych. Z tego filmu dowiesz się więcej!

Federacja tożsamości

Skomplikowane procesy zarządzania dostępem wymuszają stosowanie skomplikowanych procesów uwierzytelniania. Federacja tożsamości pomaga złagodzić uciążliwości związane z tym poziomem złożoności. Dowiedz się, jak federację realizuje IBM Security Access Manager.

Idealna równowaga między bezpieczeństwem a wygodą

Moduł do federacji tożsamości wchodzący w skład produktu IBM Security Access Manager pomaga w bezpiecznej integracji zewnętrznych aplikacji SaaS z istniejącą infrastrukturą, tak by użytkownicy musieli logować się tylko raz, zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych.

Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem

Mechanizm oceny ryzyka wbudowany w produkt IBM Security Access Manager umożliwia wdrożenie systemu kontroli dostępu bazującego na indywidualnej analizie zagrożenia. Autoryzacja odbywa się wówczas w kontekście informacji o użytkownikach, ich urządzeniach mobilnych oraz innych informacji związanych z konkretną sesją, ale bez zakłócania pracy użytkownika końcowego.

Bezpieczne wdrażanie rozwiązań mobilnych

Teraz możesz zapewnić solidną ochronę newralgicznych zasobów także wtedy, gdy są dostępne z urządzeń mobilnych. ISAM realizuje silne uwierzytelnianie wieloczynnikowe, które akceptuje, odrzuca żądania dostępu bądź wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na podstawie takich czynników ryzyka, jak dane aplikacji, lokalizacja geograficzna i reputacja adresu IP.

Silne uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie nie musi ograniczać się do podania nazwy użytkownika i hasła. Możliwe jest wdrożenie uwierzytelniania wieloczynnikowego i dodatkowe uwierzytelnianie ryzykownych żądań przy użyciu hasła jednorazowego, weryfikacji adresu e-mail lub pytań wymagających określonej wiedzy.

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok