Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

W sytuacji, gdy środowiska zarządzania dostępem cechują się fragmentacją i brakiem spójności, IBM Security Access Manager upraszcza dostęp użytkowników poprzez bardziej bezpieczne zastosowanie technologii WWW, mobilnych i chmurowych. Rozwiązanie to pozwala na znalezienie równowagi między łatwością a bezpieczeństwem dostępu. Umożliwia zastosowanie takich mechanizmów, jak kontrola dostępu uwzględniająca ryzyko, pojedyncze logowanie, zintegrowane zarządzanie dostępem, tożsamość federacyjna oraz IBM Verify — mobilne uwierzytelnianie wieloczynnikowe. Sięgnij po IBM Security Access Manager i odzyskaj kontrolę nad swoim systemem zarządzania dostępem.

Uwalnia produktywną pracę na urządzeniach mobilnych

IBM Security Access Manager zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do zasobów na urządzeniach mobilnych dzięki mechanizmowi uwierzytelniania wieloczynnikowego IBM Verify.

Zapewnia uwierzytelnianie z uwzględnieniem poziomu ryzyka

Dynamicznie ocenia czynniki ryzyka i chroni newralgiczne zasoby.

Zarządza dostępem do wszystkich platform

Umożliwia tworzenie niestandardowych konektorów do popularnych aplikacji chmurowych, lokalnych i mobilnych.

Najważniejsze cechy

  • Mobilny dostęp z IBM Verify
  • Federacja tożsamości
  • Idealna równowaga między bezpieczeństwem a wygodą
  • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem
  • Bezpieczne wdrażanie rozwiązań mobilnych
  • Silne uwierzytelnianie

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok