Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Security Access Manager upraszcza dostęp użytkowników poprzez bardziej bezpieczne zastosowanie technologii WWW, mobilnych i chmurowych. Program ten można wdrożyć w środowisku lokalnym, w dedykowanym urządzeniu wirtualnym lub sprzętowym albo w kontenerze Docker. ISAM pomaga w znalezieniu równowagi między łatwością a bezpieczeństwem dostępu. Umożliwia zastosowanie takich mechanizmów, jak kontrola dostępu uwzględniająca ryzyko, pojedyncze logowanie, zintegrowane zarządzanie dostępem, tożsamość federacyjna i mobilne uwierzytelnianie wieloczynnikowe. Sięgnij po IBM Security Access Manager i odzyskaj kontrolę nad swoim systemem zarządzania dostępem.

Uwalnia produktywną pracę na urządzeniach mobilnych

IBM Security Access Manager zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do zasobów na urządzeniach mobilnych dzięki mechanizmowi uwierzytelniania wieloczynnikowego IBM Verify.

Zapewnia uwierzytelnianie z uwzględnieniem poziomu ryzyka

Dynamicznie ocenia czynniki ryzyka i chroni newralgiczne zasoby.

Zarządza dostępem do wszystkich platform

Umożliwia tworzenie niestandardowych konektorów do popularnych aplikacji chmurowych, lokalnych i mobilnych.

Najważniejsze cechy

  • Bezpieczne wdrażanie rozwiązań mobilnych
  • Federacja tożsamości
  • Silne uwierzytelnianie
  • Logowanie do Office365 bez podawania hasła
  • Idealna równowaga między bezpieczeństwem a wygodą
  • Uwierzytelnianie na podstawie oceny ryzyka

Ilustracje produktów

Integracja z Cloud Identity
Integracja z Cloud Identity
Uwierzytelnianie wieloczynnikowe z użyciem urządzeń mobilnych
Uwierzytelnianie wieloczynnikowe z użyciem urządzeń mobilnych
Działanie w kontenerach Docker
Działanie w kontenerach Docker
Uwierzytelnianie na podstawie oceny ryzyka
Uwierzytelnianie na podstawie oceny ryzyka
Powiadomienia push na urządzenia mobilne
Powiadomienia push na urządzenia mobilne
Uwierzytelnianie w oparciu o znaczniki
Uwierzytelnianie w oparciu o znaczniki

Zobacz, jak to działa