Wyróżnione funkcje

Wsteczna defragmentacja

Wsteczna defragmentacja, dostępna w napędach taśmowych TS1120 i nowszych, poprawia wydajność odczytu/zapisu małych plików i pomaga ograniczyć zużycie nośników.

Szyfrowanie zgodne ze standardami branżowymi

Dane zapisywane na taśmie mogą być chronione poprzez szyfrowanie. Opcja ta jest dostępna we wszystkich napędach TS1120 i nowszych.

Katalog taśmy o dużej rozdzielczości

W napędach taśm TS1140 i nowszych możliwe jest szybkie wyszukiwanie danych i osiągnięcie większej wydajności.

Statistical Analysis and Reporting System (SARS)*

Za pośrednictwem napędu taśm TS1120 (i nowszych modeli) można monitorować czas eksploatacji kasety i intensywność jej użytkowania, by uniknąć utraty danych spowodowanych awarią kasety.

Przeskalowane nośniki

Standardowych taśm można używać w trybie szybkiego dostępu.

Ekonomiczna kaseta

Niższy koszt w przeliczeniu na jedną kasetę oznacza niższe całkowite koszty użytkowania. Kaseta IBM 3592 zapewnia szybszy dostęp do danych, co wynika z mniejszej długości nośnika.

Tryb zabezpieczania danych

Ochrona podobna jak na nośnikach WORM - w standardowej kasecie 3592.

Wzmocniona kaseta

Wzmocniona konstrukcja chroni przed skutkami przypadkowego upuszczenia i lepiej chroni dane.

Wiele modeli i formatów

Kaseta dostępna jest w wersjach z możliwością ponownego zapisu oraz WORM, a także w trzech formatach: o szybkim dostępie, o standardowej pojemności i o zwiększonej pojemności.

Partycjonowanie/IBM Spectrum Archive

Możliwość partycjonowania za pomocą oprogramowania IBM Spectrum Archive™, dostępna w przypadku korzystania z napędów TS1140 i nowszych, pozwala wyeliminować oprogramowanie pośrednie i ograniczyć koszty zarządzania taśmami. Rozwiązanie to ułatwia również korzystanie z nośników, wyświetlając dane przechowywane na taśmie w strukturze drzewa plików. Otwiera nowe możliwości zastosowania nośników taśmowych w sektorze rozrywkowym, produkcyjnym i medycznym.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Gwarancja: ograniczona na cały czas eksploatacji produktu; obejmuje wady wykonania i materiału

  Wymagania sprzętowe

  Charakterystyka kasety z taśmą IBM 3592:

  • Masa: 239 g (8,4 uncji)
  • Szacowany czas archiwizacji: do 30 lat
  • Ładowanie/wyjmowanie: 20 000 cykli załadowania, wyjęcia i inicjalizacji
  • Wymiary: 24,5 mm W × 109 mm Sz × 125 mm G (0,97 cala × 4,3 cala × 4,9 cala)
  • Toksyczność: nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego przy przewidywanym użytkowaniu

  Dane techniczne

  Długość taśmy: JD/JZ: znamionowo 1072 m (3527 stóp); JK: znamionowo 146 m (479 stóp); JL: znamionowo 281 m (922 stopy); JJ/JR: znamionowo 246 m (807 stóp); JB/JX: znamionowo 825 m (2706 stóp); JC/JY: znamionowo 880 m (2887 stóp); JA/JW: znamionowo 610 m (2001 stóp)

  • Palność: materiał samogasnący wg UL94
  • Temperatura: 16°C–32°C (60°F–90°F)
  • Maksymalna temperatura otoczenia: 23°C (73,4°F)
  • Wilgotność względna: 20%–80%
  • Pojemności kaset podano w danych technicznych modelu IBM 3592: