Jak to działa

Ciągłość dostępu do danych

Rozwiązanie Informix Flexible Grid umożliwia korzystanie z funkcji replikacji i obsługi klastrów klasy korporacyjnej.

Obsługa danych przestrzennych

Serwer umożliwia efektywne i łatwe tworzenie aplikacji operujących na danych czasowych i przestrzennych — bez dodatkowych opłat licencyjnych i bez instalowania dodatkowych składników.