Dlaczego Linux na platformie Z?

System operacyjny Enterprise Linux® (OS) stanowi solidną podstawę dla Twojej infrastruktury IT w chmurze hybrydowej. Zobacz, jak działanie w systemie Linux na Z dziedziczy niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo platformy IBM Z® oraz jak praca z danymi skonsolidowanymi w systemie Linux na Z współużytkuje zasoby w celu zmniejszenia kosztów.

Korzyści

Uruchamianie aplikacji Linux na platformie IBM Z w celu dziedziczenia możliwości platformy.

Cyberbezpieczeństwo

99,99999

Pewność oparcia na systemie zaprojektowanym z myślą o 99,99999% poziomu dostępności, izolowaniu obciążeń i szybszym odzyskiwaniu danych.

Bezpieczeństwo

19 mld

Uruchamianie do 19 mld w pełni zaszyfrowanych transakcji dziennie i zarządzanie prywatnością danych wg strategii.

Skalowalność

2 mln

Skalowanie do 2,4 mln kontenerów w pojedynczym systemie IBM z15.

Platformy serwera Linux

Serwer korporacyjny z systemem Linux

Systemy IBM z15™ w wersji jedno- lub wieloszafowej zostały opracowane z myślą o działaniu w systemie Linux wraz z innymi systemami operacyjnymi, zapewniając w ramach infrastruktury chmury hybrydowej bezpieczeństwo, prywatność i odporność.

Platforma serwera zoptymalizowana dla systemu Linux

IBM LinuxONE III został stworzony we współpracy z klientami pod kątem innowacji i rozwiązań otwartych, łącząc w sobie najlepsze cechy systemu Linux i technologii Open Source z najwydajniejszymi mocami obliczeniowym w jednym systemie.

Wirtualizacja serwera Linux

Wirtualizacja LPAR

Partycjonowanie serwera fizycznego w partycje logiczne (LPAR) z zabezpieczeniem certyfikowanym dla EAL5+.

Hiperwizor IBM

Host tysięcy maszyn wirtualnych w jednym systemie zapewniającym skalowalność, zarządzanie i wydajność.

Hiperwizor Open

Twórz maszyny wirtualne i zarządzaj nimi przy użyciu przyjaznych w obsłudze narzędzi dzięki otwartemu hiperwizorowi KVM.

Oprogramowanie systemu operacyjnego Linux

Dystrybucje systemu Linux

Serwery korporacyjne IBM Z mogą uruchamiać różne dystrybucje systemu Linux — w tym systemy Red Hat® Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server i Canonical Ubuntu Linux — na wspólnej platformie.

Oprogramowanie dla chmury hybrydowej

Kontenery i Kubernetes

Za pomocą oprogramowania kontenerowego możesz tworzyć i modernizować aplikacje raz, a następnie wdrażać je w dowolnym miejscu — zgodnie z potrzebami klientów.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Dzięki interfejsom API zgodnym z technologią OpenStack zyskaj uproszczone zarządzanie IaaS i bezproblemową integrację w środowiskach chmury hybrydowej.

Zarządzanie chmurą hybrydową

Automatyzuj zadania związane z wdrażaniem, zarządzaniem i nadzorowaniem przy użyciu pojedynczego punktu kontrolnego — bez względu na to, gdzie przetwarzasz obciążenia.

Projektowanie aplikacji i baz danych

Aplikacje rodzime dla chmury

Konteneryzacja i modernizacja istniejących aplikacji oraz tworzenie nowych, natywnych aplikacji chmurowych.

Integracja aplikacji

Efektywne łączenie skonteneryzowanych aplikacji i danych niezależnie od ich lokalizacji, oraz możliwość integracji.

Bazy danych dla chmury

Integracja baz danych IBM i Open Source w celu obsługi aplikacji rodzimych w chmurze przy użyciu otwartej i rozszerzalnej platformy danych.

Oprogramowanie na potrzeby odporności przed cyberatakami

Technologie klastrowe dla odporności

Obsługa wielu replikacji dysków, wysoka dostępność i odtwarzanie po awarii w dowolnej odległości od pojedynczego punktu sterowania.

Oprogramowanie pamięci masowej na potrzeby odporności

Zarządzanie danymi w skali oraz przeprowadzanie lokalnych archiwizacji i analiz bez problemów przepustowości.

Relokacja serwera na potrzeby dostępności

Relokacje dla aktywnego gościa umożliwiają przenoszenie gościa systemu Linux z jednego systemu z/VM do innego w jednym klastrze obrazów systemu.

Usługi infrastruktury dla platformy IBM Z

Nasi konsultanci techniczni mogą pomóc w zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu chmury hybrydowej w rozwiązaniach korporacyjnych wykorzystujących infrastrukturę systemu Linux.

Następne kroki