Uproszczenie zarządzania systemami dzięki AIOps

Przedsiębiorstwa poszukują sposobów na uproszczenie operacji IT i szybkie rozwiązywanie złożonych problemów. Technologia AIOps bazuje na technikach automatyzacji, które pomagają wykrywać i analizować anomalie w celu identyfikowania potencjalnych trudności, wyodrębniania problemów, analizowania ich kluczowych przyczyn i szybszego ich eliminowania. Wszystko to sprawia, ze zespoły mogą całkowicie skupić się na dążeniu do lepszych wyników biznesowych.

Korzyści

Sztuczna inteligencja (AI) pozwala sprostać wielu wyzwaniom w sferze IT. Dowiedz się, dlaczego system mainframe ma newralgiczne znaczenie dla skutecznego wdrożenia technologii AIOps.

Przewidywanie zdarzeń w celu ograniczania przestojów

Monitoruj aplikacje i infrastruktury hybrydowe, aby proaktywnie wykrywać anomalie i przewidywać incydenty.

Szybsze diagnozowanie problemów

Analizuj anomalie, wyodrębniaj problemy i ustalaj ich główne przyczyny w oparciu o wszystkie źródła danych.

Niwelowanie wpływu na obsługę klienta

Wykorzystuj automatyzację do usprawniania współpracy i szybszego eliminowania incydentów.

Monitorowanie i wykrywanie

Monitoruj infrastruktury i aplikacje hybrydowe pod kątem anomalii.

Monitorowanie całego stosu

Jeden zestaw narzędzi, który upraszcza monitorowanie środowisk IBM Z i zarządzanie nimi.

Zarządzanie wydajnością

Zwiększ widoczność, rozszerzając śledzenie transakcji na podstawowe podsystemy z/OS, takie jak CICS, IMS, Db2 itd.

Wykrywanie anomalii

Wykorzystaj techniki uczenia maszynowego do opracowania wzorca normalnego działania systemu, proaktywnego wykrywania anomalii operacyjnych i powiadamiania o nich operatorów.

Analizy operacyjne

Analizuj anomalie w celu wyodrębnienia problemów i zidentyfikowania ich głównych przyczyn.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Uzyskuj praktycznie użyteczną wiedzę na temat stanu swojego środowiska operacji IT, aby szybciej identyfikować, wyodrębniać i rozwiązywać problemy.

Identyfikowanie głównych przyczyn

Zyskaj pełen wgląd w użytkowane środowisko IBM Z i występujące w nim zależności, dzięki czemu przeprowadzisz analizę głównych problemów towarzyszących wdrażaniu chmury hybrydowej.

Automatyzacja IT

Reagując na problemy i anomalie szybciej, zyskasz większą odporność.

Odciążenie zespołu operacyjnego

Automatyzuj szereg elementów składających się na cały system IBM Z — w tym komponenty sprzętowe i programowe — i zarządzaj nimi.

Automatyzacja aplikacji z/OS

Narzędzie Ansible for IBM Z umożliwia automatyzację prac programistycznych i działań operacyjnych poprzez harmonizację ujednoliconego przepływu pracy.

Bezpieczna automatyzacja chmury

Wdrażaj, zarządzaj i nadzoruj z poziomu pojedynczego punktu kontrolnego, niezależnie od miejsca, w którym przetwarzasz obciążenia.

Usługi w zakresie zarządzania systemami

IBM pomaga w projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu rozwiązań IT.

Opisy wdrożenia rozwiązań do zarządzania systemami

Zasoby

Automatyzacja operacji IT

Uprość przenoszenie i wdrażanie aplikacji dzięki OpenShift® i Ansible dostępnych na platformie IBM Z.

Wdrożenie AI w IT (AIOps)

Niepełne lub fragmentaryczne wdrożenie technologii AIOps nie może się udać. Postaw na holistyczną strategię opartą na procedurach biznesowych i przepływach.

Wypróbuj oprogramowanie IBM Z

Wersję próbną przygotujemy w 2 godziny i udostępnimy na 3 dni (wliczając weekendy). Możesz z niej skorzystać bezpłatnie i bez konieczności instalacji.

Następne kroki