Implementacja zwinnej metodologii DevOps

Przyspiesz modernizację newralgicznych aplikacji. IBM Z oferuje standardowy zestaw narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, a także umożliwia automatyzację całego cyklu prac programistycznych.

Nowa platforma IBM z15™ zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i odporności operacji IT w całej chmurze hybrydowej. Ponadto nowe funkcje tworzenia oprogramowania od początku działającego w chmurze pozwalają budować i wdrażać usługi oparte na technologiach cyfrowych i AI w każdym miejscu. 


Analizy i plany

Widok wzajemnych zależności

Błyskawicznie analizuj aplikacje IBM Z®, aby ocenić ryzyko i zobaczyć skutki wprowadzonych zmian.

Szybsze działanie

Optymalizuj strumień wartości poprzez harmonizację i analizy dojrzałości procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Planowanie i współpraca

Zarządzaj planami, monitoruj zadania, a w dostarczanych produktach uwzględniaj stawiane wymagania.


Kod i kompilacja

Szybkie dostarczanie

Znajdź idealne dla siebie środowisko IDE do opracowywania, debugowania i budowania  aplikacji dzięki IDz i narzędziom do diagnozowania problemów.

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Buduj i testuj komponenty aplikacji IBM z/OS® w skonteneryzowanym środowisku zoptymalizowanym pod kątem rozwiązań Red Hat® OpenShift®.

Szybsze tworzenie aplikacji

Usprawniaj tworzenie oprogramowania od początku działającego w chmurze dzięki wbudowanym narzędziom i procesom dla programistów na platformach LinuxONE i Linux® on Z.

Programujesz raz, wdrażasz wszędzie

Buduj i wdrażaj, korzystając ze spójnych funkcji zarządzania i harmonizowania.

Swoboda wyboru rozwiązania do zarządzania kodem źródłowym (SCM)

Postaw na architekturę i systemy śledzenia odpowiednie do automatyzacji kompilacji z/OS®.


Testowanie aplikacji

Testowanie na wczesnych etapach

Przyspiesz transformację cyklów prac programistycznych, testując integrację aplikacji na wczesnych etapach.

Konteneryzacja testów

Twórz i testuj aplikacje mainframe w instancjach chmurowych lub systemach lokalnych x86.

Automatyzacja testów

Korzystaj z pokrycia kodu i narzędzi do testów jednostkowych dla programów wsadowych, CICS i IMS.


Udostępnianie, wdrażanie i wydawanie

Automatyzacja wdrożeń

Wykorzystuj szybko dostarczane informacje zwrotne, strategię dostarczania oprogramowania w trybie ciągłym i zapisy kontrolne.

Udostępnianie w wielu chmurach

Automatyzuj prace programistyczne i działania operacyjne oraz ujednolicaj przepływy pracy obejmujące system z/OS i oprogramowanie z/OS.

Kolokacja aplikacji

Integruj aplikacje Linux on Z i z/OS poprzez uproszczenie instalacji i działań operacyjnych.


Monitorowanie

Monitorowanie aplikacji

Śledź transakcje i monitoruj zasoby — od podsystemów z/OS po rozwiązania APM.

Zarządzanie wieloma chmurami

Centralizuj zarządzanie chmurą hybrydową, żeby zyskać widoczność, spójność i automatyzację.

Lepsza wydajność programów COBOL

Przeprowadzaj optymalizację bez rekompilacji, migracji lub dostrajania.

Posłuchaj opinii ekspertów

Katalizator transformacji

Przeczytaj opracowanie i dowiedz się, jak nowoczesny komputer mainframe dostarcza sektorowi finansowemu narzędzia zapewniające zwycięstwo w erze cyfrowej.

Niższe koszty dzięki modernizacji

Dowiedz się, w jaki sposób klienci podnieśli przychody średnio o 194 mln USD, osiągnęli wynoszący 6:1 stosunek korzyści do kosztów oraz dwukrotnie zwiększyli elastyczność opracowywania nowych funkcji.

Lepsze rozwiązanie do zabezpieczania aplikacji

Sprawdź, dlaczego poszukiwanie rozwiązania do optymalizacji bezpieczeństwa, wydajności i kosztów zawsze prowadzi do usług Cloud Hyper Protect Services opartych na platformie Z.

Głosy klientów

BNP Paribas

Zwiększa autonomię, zwinność i wydajność tworzenia oprogramowania w systemach IBM Z.

Swedbank

Realizuje strategię ukierunkowaną na klienta poprzez błyskawiczne tworzenie wysokiej jakości aplikacji.

State Farm

Łączy szybkość i zwinność metodologii DevOps z bezpieczeństwem platformy IBM Z.

Oprogramowanie od początku działające w chmurze i infrastruktura IT

Przenoś więcej zasobów do chmury hybrydowej i modernizuj aplikacje, korzystając z rozwiązań OpenShift, Cloud Paks i innych.

Modernizacja aplikacji

Poznaj cztery sposoby na transformację serwerów mainframe tak, by doskonale spisywały się w świecie chmury hybrydowej.

Większa elastyczność biznesowa

Odkryj Wazi i inne rozwiązania do tworzenia oprogramowania od początku działającego w chmurze na platformie IBM Z.

Wazi Virtual Test Platform

Dowiedz się, jak przeprowadzać testy na wcześniejszych etapach bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacjach biznesowych.

Optymalizacja języka COBOL

Zwiększaj wydajność i optymalizuj aplikacje z pomocą rozwiązania Automatic Binary Optimizer for z/OS.

IBM Wazi Developer

Zobacz, jak używać produktu Wazi Developer w chmurze w środowisku Red Hat CodeReady Workspaces oraz lokalnie w środowisku VS Code.

DevOps Acceleration

Program obejmujący oceny, szkolenia i usługi wdrożeniowe ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy.

Nowi użytkownicy platformy Z

Sprawdź, jak programiści mogą rozwijać umiejętności — i karierę — korzystając z tej kluczowej platformy korporacyjnej.

Szkolenia

Przeglądaj szkolenia techniczne dostępne na żądanie i prowadzone przez instruktorów.

Application Discovery and Delivery Intelligence

Oceń środowisko wykonawcze i twórz, kompiluj i debuguj aplikacje w języku COBOL.

IBM Application Delivery Foundation for z/OS

Oceń środowisko wykonawcze i twórz, kompiluj i debuguj aplikacje w języku COBOL.

Więcej wersji próbnych

Wypróbuj najnowsze możliwości IBM Z, nie ponosząc żadnych kosztów i niczego nie instalując.

Zobacz także

Obsługa i integracja aplikacji

Języki programowania

Elastyczna struktura cen oprogramowania i otwarte narzędzia