Przegląd

Sztuczna inteligencja to coś więcej niż tylko pojedyncza technologia — to cały zestaw technologii i komponentów składowych. Ważne, aby do wdrażania rozwiązań AI podchodzić w sposób strategiczny, co pozwala wyodrębniać z modeli treningowych dokładne dane. Należy również stworzyć kompleksowe środowisko do budowania modeli treningowych AI.

Korzyści

Środowisko sztucznej inteligencji Data-Train-Inference (DTI) uwalnia cały potencjał technologii AI, pozwala uzyskiwać pogłębione spostrzeżenia i ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych znajdujących mocne uzasadnienie w danych.

Dane

W celu przygotowania danych do szkolenia należy zadbać o to, by były uporządkowane, istotne i aktualne. Zdecydowanie ułatwia to pozyskiwanie wartościowych spostrzeżeń.

Treningi

Zoptymalizuj algorytm pod kątem selekcjonowanych przez Ciebie danych, tworząc własny, niestandardowy model.

Wnioskowanie

Wykorzystuj maksymalne możliwości AI, stawiając przy użyciu wytrenowanych modeli oryginalne prognozy dotyczące nowych danych, tak by doskonalić realizowane procesy biznesowe.

Rozwiązania serwerowe dla AI klasy korporacyjnej

Serwery do trenowania AI

Potężna platforma treningowa, która oferuje infrastrukturę do obsługi obciążeń intensywnych pod kątem przetwarzania danych i obliczeń — niezbędny element na drodze do szybszego pozyskiwania spostrzeżeń.

Serwery do wnioskowania z pomocą AI

Zaprzęgnij modele AI do pracy, a następnie pozyskuj wartościowe informacje biznesowe przy użyciu zoptymalizowanego sprzętu i oprogramowania.

Akcelerator uczenia maszynowego dla AI

Sprawia, że technologie uczenia głębokiego i uczenia maszynowego stają się dużo przystępniejsze dla Twojej kadry, a Twoje przedsiębiorstwo odnosi korzyści z użytkowania mechanizmów AI.

Szybsze wdrażanie technologii widzenia komputerowego wspomaganego przez AI i zwiększanie produktywności

Zacznij wykorzystywać możliwości widzenia komputerowego na potrzeby automatyzacji przeprowadzanych inspekcji. Wbrew pozorom nie wymaga to fachowej wiedzy na temat technologii głębokiego uczenia.

Pamięć masowa do obsługi sztucznej inteligencji i wielkich zbiorów danych

Pamięć masowa IBM do obsługi sztucznej inteligencji i danych upraszcza dane i umożliwia dostęp do nich za pośrednictwem hybrydowej infrastruktury wielochmurowej. Wszystko to dzięki rozwiązaniom pamięci masowej dla sztucznej inteligencji, które wpasowują się w Twój model biznesowy.

Usługi Lab Services dla serwerów Power Systems

Usługi IBM Systems Lab Services pomagają wdrażać komponenty, z których stworzysz nową generację infrastruktury IT stymulującą rozwój Twojego inteligentnego przedsiębiorstwa.

Zasoby

Wiedza i szkolenia w dziedzinie AI

Kompleksowy system wnioskowania dla AI

Następne kroki