Przegląd

Możliwość elastycznego wykorzystywania mocy obliczeniowej serwerów IBM Power Systems™ to model płatności wg wykorzystania, który umożliwia dynamiczne dostarczanie jednego lub większej liczby zasobów na serwerze prywatnym w zależności od Twoich zmiennych potrzeb biznesowych.

Okładka przewodnika po modelu elastycznego wykorzystania

Korzyści

Modele elastycznego wykorzystania w odpowiedzi na wszystkie Twoje potrzeby związane z planowaniem mocy obliczeniowej

Minutowe pomiary wykorzystania pamięci RAM i procesora

Licznik przedstawiający minutową opłatę za wykorzystanie

Opłata za wykorzystanie na minutę, a także możliwości monitorowania i analizowania wykorzystania w czasie rzeczywistym oraz według danych historycznych zapewniają większą elastyczność operacyjną.

Minimalna bazowa moc obliczeniowa przy niskim koszcie nabycia

Ikona niskiego kosztu nabycia

Wybierz poziom inwestycji początkowej, aktywuj co najmniej 1 rdzeń z 256 GB pamięci, a dodatkową moc obliczeniową nabywaj zgodnie z planem płatności według faktycznego wykorzystania.

Twórz pule zasobów, aby optymalizować całkowity koszt użytkowania

Ikona łączenia zasobów w pule

Tylko platforma IBM Power Systems™ umożliwia współużytkowanie mocy obliczeniowej w puli zasobów, co pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów obliczeniowych.

Serwery umożliwiające elastyczne wykorzystanie

Bezpieczne, niezawodne, skalowalne wszerz serwery działające w chmurze

Ten obsługujący wirtualizację serwer stanowi gwarancję wydajności, wiarygodności i dostępności. Wzbogaca i przyspiesza proces opracowywania rozwiązań mobilnych i społecznościowych.

Serwery obsługujące newralgiczne obciążenia, które charakteryzują się dużą intensywnością przetwarzania danych

To podstawowy serwer dla chmury, zaprojektowany z myślą o obsłudze newralgicznych obciążeń intensywnie korzystających z danych.

Wbudowana funkcja wirtualizacji i elastyczna moc obliczeniowa dla chmury

Sprawny, wysoce wydajny system z czterema gniazdami, który świetnie sprawdza się we wdrożeniach w chmurze i oferuje wbudowane mechanizmy wirtualizacji i elastyczną pojemność.

Skalowalność, wydajność i dostępność centrów przetwarzania danych

Zapewnia niezwykłą skalowalność, wydajność, elastyczność i dostępność centrów przetwarzania danych obsługujących wymagające aplikacje AIX®, IBM i i Linux.

Następne kroki