Chmura hybrydowa

Teraz możesz korzystać z chmury na miarę swoich potrzeb — takiej, która znacząco uprości pracę programistów. Dzięki serwerowi IBM LinuxONE III Twoje hybrydowe środowisko wielochmurowe zyskuje czołowy w branży poziom kontroli, elastyczności, ochrony prywatności danych, bezpieczeństwa i odporności.

Rozwiązania Red Hat® OpenShift® i IBM Cloud Paks® na serwerach LinuxONE zapewniają programistom zestandaryzowane środowisko od początku przeznaczone do tworzenia w chmurze. W ten sposób możesz szybciej osiągać korzyści oraz dostarczać nowe usługi cyfrowe i AI.

Automatyzacja chmury hybrydowej

Dowiedz się, jak zautomatyzowane zarządzanie pozwala zoptymalizować chmurę hybrydową.

Większa elastyczność

„Szybkie, elastyczne rozwiązanie dopasowane do trajektorii wzrostu”.


Odporność i bezpieczeństwo cybernetyczne

Klienci oczekują od Twojego przedsiębiorstwa całodobowej dostępności i najlepszych zabezpieczeń. Zapewnij ciągłość usług i ogranicz wpływ wewnętrznych i zewnętrznych ataków, izolując obciążenia. Wysoki poziom cyberodporności pozwala przez lata działać bez żadnych nieplanowanych przestojów.

Ochrona danych

Zobacz, jak chronić się przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi — zarówno w przypadku danych przechowywanych, jak i przesyłanych.

Bezpieczne skalowanie

Możesz bezpiecznie skalować tysiące obciążeń odseparowanych od zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Bezpieczne udostępnianie danych

„Teraz możemy łatwo i bezpiecznie otworzyć nasze systemy i dane na klientów”.


Obsługa i konsolidacja danych

Konsolidacja obciążeń na gęstszych, scentralizowanych platformach obliczeniowych, takich jak serwery IBM LinuxONE III, to skuteczny sposób na redukcję kosztów obsługi informatycznej.

Zobacz, jak upraszczać eksploatację środowiska IT i ograniczać koszty, nie narażając danych na zagrożenia.

Redukcja ograniczeń

Dowiedz się, jak konsolidacja obciążeń obniża koszty i niweluje ograniczenia w działaniu centrów przetwarzania danych.

Niższe koszty

„Im więcej obciążeń konsolidujemy na platformie LinuxONE, w tym większym stopniu ograniczamy koszty operacyjne”.

Elastyczne wdrażanie innowacji

„W związku z tym, że skalowanie nie wymaga rozbudowy infrastruktury, możemy ograniczyć zajmowaną przestrzeń fizyczną”.


Zasoby cyfrowe i łańcuch bloków

Transakcje oparte na technologii bloków są nieodwracalne i mają tylko jeden słaby punkt: klucz prywatny. Platforma LinuxONE udostępnia komponenty, z których osoby odpowiedzialne za zasoby cyfrowe, wymianę danych, wydawanie pozwoleń i obsługę uprawnionych sieci łańcuchów bloków tworzą wyspecjalizowane, hiperbezpieczne rozwiązania chroniące klucze prywatne, aplikacje i dane.

Rozwiązania dla zasobów cyfrowych

Poznaj trzy najważniejsze obowiązki osób odpowiedzialnych za zasoby cyfrowe — dbanie o bezpieczeństwo, łączność i zachowanie zgodności.

Platforma zasobów cyfrowych

Poznaj IBM Hyper Protect Digital Assets Platform.

Bezpieczne zasoby cyfrowe

„Rozwiązanie DACS — oparte na platformie IBM LinuxONE — nie ufa nikomu, nawet Tobie”.

Zobacz także

Przewodnik po nowoczesnej bankowości dla CIO

Dowiedz się, jak banki reagują na zmiany zachodzące na rynku oraz na wymagania związane z technologiami cyfrowymi i mobilnymi.

Ekosystemy bankowe

„Wkraczamy w erę ekosystemów, w których banki współpracują z przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi czy stacjami paliw”.

Temenos™ i LinuxONE

Szybciej reaguj na pojawiające się możliwości, działaj efektywnie i zachowuj zgodność z obowiązującymi przepisami.