Unikaj zakłóceń

Zawczasu przygotuj się na ewentualne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Dzięki sztucznej inteligencji decyzje dotyczące działalności przemysłowej w erze cyfrowej mogą być podejmowane w oparciu o trafne przewidywania.

Lepsza widoczność wszystkich ogniw łańcucha dostaw

Możesz wzmocnić integrację łańcucha dostaw dzięki większej przejrzystości i lepszej identyfikowalności. Dołącz do trwałej struktury danych z udziałem wielu różnych podmiotów współtworzących Twój łańcuch dostaw.

Szybko reaguj

Oszczędzaj czas, przeszukując dane EDI z pomocą technik korelacji dokumentów opartych na sztucznej inteligencji. Możesz szybciej reagować na zdarzenia w łańcuchu dostaw, takie jak zapytania o transakcje, uzyskując dostęp do danych w czytelnym formacie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiązania IBM dla inteligentnego przemysłu pomogą Ci w rozbudowie i doskonaleniu obecnych systemów współtworzących łańcuch dostaw w sektorze produkcji.

Obserwuj kanały IBM dla branż

Obserwuj kanały IBM dla branż