Zbuduj inteligentniejszy łańcuch dostaw

Zmodernizuj sposób zarządzania łańcuchem dostaw dzięki dostępowi do wartościowych spostrzeżeń, transformacji przestarzałych procesów i zapewnieniu najwyższej jakości usług z pomocą sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, automatyzacji i łańcucha bloków.

Odkryj rozwiązania i przykłady, dzięki którym dowiesz się, jak wykorzystać te nowoczesne technologie do przekształcenia systemu zarządzania łańcuchem dostaw.

Unikanie zakłóceń

87% dyrektorów ds. łańcucha dostaw uważa, że przewidywanie zakłóceń i odpowiednie reagowanie na nie jest niezwykle trudne*.  Sztuczna inteligencja pomaga pozyskać cenne informacje z nietkniętych dotąd potężnych źródeł danych i różnych systemów, w tym dane dotyczące pogody i transportu.

Rozwiązania IBM pomagają łączyć dane pochodzące z różnych źródeł i wykorzystują sztuczną inteligencję do przewidywania zakłóceń oraz pozyskiwania zalecanych rozwiązań. Dzięki temu możesz szybko reagować na wszelkie zdarzenia. W trakcie rozwiązywania problemów sztuczna inteligencja uczy się, by w przyszłości pomóc Ci opanować podobne sytuacje, oferując jeszcze korzystniejsze rozwiązania.

Łańcuch dostaw i sztuczna inteligencja

Skorzystaj z rozwiązania Supply Chain Lab i dowiedz się, w jaki sposób zapewnić terminową dostawę produktów.

Spostrzeżenia dotyczące łańcucha dostaw

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, by wyeliminować problemy związane z widocznością łańcucha dostaw, i prowadź swój biznes pewniej.

Lenovo

Wykorzystaj potencjał sztucznej inteligencji, by zmniejszyć koszt i złożoność globalnego łańcucha dostaw w sektorze produkcji oraz związane z nim ryzyko.

Lepsza widoczność

Rosnąca złożoność łańcucha dostaw w sektorze produkcji, powodowana m.in. coraz liczniejszymi wymogami regulacyjnymi, kwestiami etycznego pozyskiwania zasobów i problemem podrabiania części, zwiększa znaczenie monitorowania dużych zestawów zróżnicowanych danych i ich przekazywania. Łańcuch bloków oferuje rozwiązanie, które może zwiększyć widoczność Twojego łańcucha dostaw.

IBM Blockchain zapewnia wydajność, transparentność i zaufanie, dostarczając współużytkowanych, autoryzowanych danych o lokalizacji i obiegu części i towarów oraz informacji o ich właścicielach. Wszechstronność tych danych pozwoli Ci być na bieżąco z innowacyjnymi modelami biznesowymi.

Widoczność łańcucha dostaw

Z rozwiązaniem IBM Supply Chain Lab możesz śledzić swoje dostawy we wszystkich łańcuchach logistycznych.

Dokonaj transformacji z łańcuchem bloków

Zdobądź szczegółowe informacje o produktach dzięki wiarygodnym, bezpiecznym i współużytkowanym danym.

Twórca łańcucha bloków rozmawia o łańcuchu dostaw

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat łańcucha bloków i dowiedz się, jak możesz go wykorzystać do transformacji swojego łańcucha dostaw.

Szybkie reagowanie

Sieci B2B stają się bardziej rozległe i złożone, dlatego wymagają odpowiedniej przestrzeni, by sprawnie działać. Cyfrowe łańcuchy dostaw w produkcji zapewniają im taką właśnie przestrzeń. Oszczędź czas, wyszukując dane EDI z użyciem technologii zestawiania dokumentów opartej na sztucznej inteligencji. Dostęp do danych w formatach ułatwiających ich odczytanie pomoże Ci szybko reagować na powstałe zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Wydajność łańcucha dostaw

IBM Supply Chain Lab pomoże Ci szybciej zidentyfikować problemy związane z transakcjami dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 

Analiza danych transakcyjnych

Zyskaj dostęp do niezmienialnego współużytkowanego rejestru bieżących wydarzeń cyfrowych w łańcuchu dostaw. 

Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw

Wykorzystaj ukryte dane, by zapewnić nieprzerwaną równowagę między poziomem usług, kosztem i zasobami. Strategia kognitywna jest wzorcem dla modeli operacyjnych nowej generacji do planowania i działań związanych z kadrą, procesami i technologią. Koncepcja Garage Method pomoże Ci inaczej spojrzeć na funkcje łańcucha dostaw w sektorze produkcji i szybciej uzyskiwać rezultaty dzięki błyskawicznemu tworzeniu idei, prototypów oraz testowaniu.

Firma Kraft Heinz

Szybciej wprowadza innowacyjne rozwiązania i rozwija się na rynku dzięki rozwiązaniu IBM Garage.

Cyfrowa działalność operacyjna — nowe spojrzenie

Analiza predykcyjna dostarcza wartościowych spostrzeżeń, które pomogą Ci wejść na nowe rynki i znaleźć nowe źródła przychodów.

OMR Group

Transformacja cyfrowa ogranicza złożoność i koszty oraz przyspiesza rozwój przedsiębiorstw.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rozwiązania IBM dla inteligentnego przemysłu pomogą Ci w rozbudowie i doskonaleniu obecnych systemów współtworzących łańcuch dostaw w sektorze produkcji.

Obserwuj kanały IBM dla branż

Obserwuj kanały IBM dla branż

*Frost and Sullivan, „Automative Industrial Internet of Things (IIoT) Growth Insights”, październik 2018