Zaufana dystrybucja szczepionek
Buduj zaufanie do szczepionek — przeciw koronawirusowi i innych — od momentu ich opracowania aż do ich podania dzięki łańcuchowi bloków.

Rozwiązania technologiczne dla sektora opieki zdrowotnej

Globalna pandemia COVID-19 uwypukla potrzebę cyfrowej rewolucji i przyjęcia nowych rozwiązań technologicznych w sektorze opieki zdrowotnej. Wiedza specjalistyczna IBM pomaga sprostać wyzwaniom, jakie stawia coraz bardziej złożony i bogaty w dane ekosystem. Odmień strategię transformacji dzięki inteligentniej działającej architekturze, unowocześniaj podstawowe systemy, wdrażaj otwarte standardy i uwalniaj potencjał tkwiący w danych. Pomagamy w projektowaniu bezpiecznych doświadczeń, które odpowiadają na potrzeby związane z danymi i sztuczną inteligencją w całej organizacji.

Wspieramy sektor opieki zdrowotnej i tych, którzy świadczą usługi w obszarze służby zdrowia i opieki społecznej, za pośrednictwem teleporad lub osobiście, w celu zmniejszenia kosztów oraz poprawy jakości, innowacyjności i wyników. Oferujemy unikatowe połączenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które ułatwiają wprowadzanie istotnych zmian. Zapewniamy usługi ułatwiające przeprowadzenie cyfrowej transformacji organizacji. Umożliwiamy też realizację wdrożenia na dużą skalę, pod czujnym okiem zaufanego partnera.

Analizy wdrożeń rozwiązań technologicznych dla sektora opieki zdrowotnej

NHS Digital

Wykorzystuje usługi IBM w dziedzinie bezpieczeństwa, aby z myślą o opiece nad pacjentami zwiększać poziom gotowości do działania i odporności.

Humana

Ogranicza liczbę kosztownych wstępnych zgłoszeń serwisowych i udoskonala interakcje dzięki konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

North York General Hospital

Dowiedz się, jak szpital i jego dostawcy usług medycznych stale zwiększają jakość opieki, aby uzyskać lepsze wyniki dzięki wydajnej i elastycznej analizie.

Rozwiązania technologiczne dla sektora opieki zdrowotnej

Modernizacja przedsiębiorstwa

Zwiększ sprawność działania i wydajność, usprawnij procesy i skaluj dzięki automatyzacji i modelom chmury hybrydowej.

Niech Twoje dane pracują dla Ciebie

Wykorzystanie posiadanych danych pozwala podnieść jakość i bezpieczeństwo ochrony zdrowia ludzi.

Interakcje z pacjentami i pracownikami opieki zdrowotnej

Wprowadzaj innowacje, aby lepiej komunikować się z pacjentami, członkami i pracownikami Twojego systemu opieki zdrowotnej.

Uzyskaj dostęp do najnowszych informacji o trendach w opiece zdrowotnej i spostrzeżeń przydatnych dla Twojej firmy.

Zasoby

Istota technologii dla sektora opieki zdrowotnej

Firma Forrester Consulting na zlecenie IBM przygotowała ocenę gotowości szpitali i ścieżek adaptacji rozwiązań technologicznych nowej generacji, w tym chmury, danych i sztucznej inteligencji.

IBM Blockchain dla opieki zdrowotnej

Dostawcy usług medycznych i płatnicy wiążą duże nadzieje z technologią łańcucha bloków na potrzeby skuteczniejszego zarządzania danymi z badań. Technologia łańcucha bloków zapewnia również zachowanie prywatności dokumentacji medycznej i elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR), a także zgodność z przepisami.

Zdrowa perspektywa

Organizacje zajmujące się ochroną zdrowia wykorzystują nowe technologie cyfrowe do tworzenia wartości w sektorze opieki zdrowotnej.

Poznaj rozwiązania technologiczne IBM dla sektora opieki zdrowotnej, które pomogą w transformacji. Już dziś porozmawiaj z przedstawicielem IBM.