Spraw, by oferta dydaktyczna pokrywała się z faktycznie potrzebnymi uczniom umiejętnościami

Wielu uczniów kończy edukację, nie posiadając umiejętności wymaganych na rynku. Rozwiązania IBM dla edukacji, które oparto na technologiach kognitywnych, pomagają nauczycielom i uczniom osiągać lepsze wyniki czy to na poszczególnych etapach kształcenia, czy też w miejscu zatrudnienia. Dzięki rozwiązaniom i usługom IBM w dziedzinie uczenia się i nauczania możesz personalizować proces kształcenia, prowadzić prace badawcze na większą skalę i zoptymalizować realizowane działania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach IBM dla edukacji.

Lepsze wyniki, skuteczniejsze badania i większa ekonomiczność działań.

Interakcje z uczniami i proces zdobywania wiedzy

Uwolnij potencjał edukacyjny uczniów dzięki kompleksowym informacjom na ich temat.

Innowacje i prace badawcze

Innowacyjne możliwości przetwarzania danych pozwalają prowadzić pogłębione i szczegółowe badania.

Elastyczność i wydajność operacyjna

Realizuj maksymalnie efektywne działania.

Spersonalizowana ścieżka edukacyjna: od programu nauczania po karierę zawodową z wykorzystaniem systemów kognitywnych

Branża edukacyjna staje przed koniecznością cyfrowej transformacji, tak aby przekształcić dotychczas stosowane metody działania i potwierdzić swoją wartość. Badanie IBM wyjaśnia, jak instytucje i kadra dydaktyczna osiągają lepsze wyniki dzięki systemom kognitywnym.

Z PRAKTYKI KLIENTA

Uniwersytet stanowy Karoliny Północnej — Poole College of Management

Platformy IBM do pracy z wielkimi zbiorami danych pomagają przedsiębiorstwom w odkrywaniu nowych szans.

OFERTA

Transformacja nauczania dzięki systemowi IBM Watson®

Personalizacja procesu zdobywania wiedzy na zupełnie nowym poziomie.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

W poszukiwaniu wartości

Dowiedz się, w jaki sposób uczelnie wyższe zachowują swój status w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Porozmawiaj z ekspertem IBM w dziedzinie edukacji

Obserwuj kanały IBM dla branż

Obserwuj kanały IBM dla branż