Wprowadź w życie strategię zerowego zaufania, przyjmując nowoczesne, otwarte podejście do bezpieczeństwa w bankowości i chroń swoją instytucję przed cyberzagrożeniami.

Modernizacja usług finansowych

Organizacje finansowe nieustannie mierzą się z przestępstwami finansowymi, a cyberataki z roku na rok stają się coraz bardziej wyrafinowane. Chcąc wzmocnić cyberbezpieczeństwo instytucji finansowej, warto zwrócić się do czołowego dostawcy rozwiązań do ochrony przedsiębiorstw i jednocześnie największego na świecie dostawcy usług w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który oferuje sprawdzone produkty i usługi¹. Zmniejszenie poziomu ryzyka jest możliwe dzięki cyfrowej transformacji opartej na nowoczesnej chmurze, która oferuje bankom i instytucjom finansowym bezprecedensową elastyczność i ochronę przed cyberzagrożeniami. Rozbudowa infrastruktury o zabezpieczenia informacji pozwala chronić dane i zasoby, a także ujednolicić działania podejmowane w celu zachowania zgodności z przepisami prawa bankowego. Kompleksowa strategia bezpieczeństwa danych obejmuje ludzi, procesy i technologie.

Zbudowanie mechanizmów kontroli i odpowiednich strategii w celu zmniejszenia cyberzagrożenia jest w równym stopniu kwestią kultury organizacyjnej, jak i wdrożenia odpowiedniego zestawu narzędzi. Oznacza to, że bezpieczeństwo informacji staje się priorytetem we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Silne strategie cyberbezpieczeństwa ułatwiają wgląd w zagrożenia i pomagają zapewnić zgodność z przepisami. Aby przeciwdziałać coraz większym cyberzagrożeniom i częstszym nadużyciom, branża finansowa potrzebuje opartych na sztucznej inteligencji narzędzi do zarządzania zgodnością z przepisami i wykrywania oszustw, a także holistycznego, wielowarstwowego podejścia do cyberbezpieczeństwa, które umożliwiałoby szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów w dużej skali.

Przykładowe wdrożenia rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa w bankowości

KBC Group

Grupa KBC musiała zapewnić nadzór i koordynację działań w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz spełnić surowe wymogi regulacyjne dotyczące raportowania incydentów cybernetycznych.

Indue Australia

Korzystając z IBM Safer Payments, firma Indue była w stanie pomóc swoim klientom chronić dane konsumentów i zwalczać oszustwa finansowe.

Attijariwafa bank Egypt S. A. E.

Bankowy gigant zabezpieczył służbową pocztę elektroniczną na setkach urządzeń mobilnych przed zagrożeniami ze strony złośliwego oprogramowania i naruszeń bezpieczeństwa.

Zasoby

Poznaj rozwiązania IBM dla cyberbezpieczeństwa w bankowości, które pomagają organizacjom finansowym chronić dane i infrastrukturę przed wszystkimi rodzajami cyberzagrożeń — od oprogramowania szantażującego, przez aplikacje mobilne, po kradzież tożsamości i danych klientów.