Usługi finansowe + tworzenie z myślą o chmurze + SAP

IBM Cloud® for Financial Services zapewnia nowe, od początku przeznaczone dla chmury funkcje oraz większą liczbę partnerów w ekosystemie.

Zgodność z przepisami w sektorze bankowości

Wprawdzie status i kondycja banków zależą w głównej mierze od przychodów i poziomu rozwoju, jednak w każdej instytucji finansowej równie kluczowe znaczenie ma zgodność z przepisami bankowymi, a także skuteczne wykrywanie i eliminowanie zagrożeń. Aby przeciwdziałać coraz większym cyberzagrożeniom i częstszym nadużyciom, branża finansowa potrzebuje opartych na sztucznej inteligencji narzędzi do zarządzania zgodnością z przepisami i wykrywania oszustw, a także holistycznego, wielowarstwowego podejścia do cyberbezpieczeństwa, umożliwiającego szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów w dużej skali. 

Ponadto, dotrzymywanie kroku organom regulacyjnym i zmieniającym się przepisom bankowym, w tym ustawie Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank), pomaga instytucjom finansowym w podtrzymywaniu i zwiększaniu zaufania klientów.

Zaprojektowana przez IBM pierwsza na świecie chmura publiczna gotowa do obsługi usług finansowych spełnia te wymagania i zapewnia zgodność, bezpieczeństwo i niezawodność dla podmiotów z branży finansowej.

 

Zgodność z przepisami w sektorze bankowości — przykładowe wdrożenia

Indue Payments

Ogranicza liczbę oszustw finansowych, w tym działań związanych z praniem brudnych pieniędzy, i zarządza kanałami płatności w jednym systemie dzięki rozwiązaniu IBM Safer Payments.

Banca Transilvania

Otwarta infrastruktura usprawnia wdrażanie nowych technologii dla sektora finansowego, które ułatwiają osiąganie zgodności z przepisami, a jednocześnie utrzymują wysoki poziom bezpieczeństwa.

National Stock Exchange of India Ltd. Narzędzia do zarządzania zgodnością z przepisami zwiększają szybkość i skuteczność usuwania skutków katastrof dzięki automatyzacji.

Rozwiązania dla zachowania zgodności z przepisami w sektorze bankowości

Zasoby

Czym jest bezpieczeństwo chmury?

Bezpieczeństwo chmury obejmuje zbiór procedur i technologii stworzonych z myślą o przeciwdziałaniu zewnętrznym i wewnętrznym zagrożeniom dla bezpieczeństwa sektora bankowości.

Na czym polega zabezpieczanie danych?

Zabezpieczanie danych polega na ochronie informacji cyfrowych przed nieuprawnionym dostępem, próbami manipulacji lub kradzieżą w całym cyklu ich życia.

Jakie korzyści przynosi chmura?

Poznaj cztery najważniejsze aspekty chmury publicznej z punktu widzenia usług finansowych.

Rozwiązania programistyczne IBM do zapewniania zgodności z przepisami w sektorze bankowości pomagają skuteczniej zarządzać ryzykiem i zgodnością z przepisami. Już dziś porozmawiaj z naszym przedstawicielem.