Watson Marketing

Watson Marketing łączy w sobie specjalistyczną wiedzę w dziedzinie biznesu i marketingu z czołowymi w branży rozwiązaniami, które oferują wbudowane funkcje kognitywne. Dzięki produktowi Watson Marketing wydobędziesz zupełnie nowe spostrzeżenia, zapewnisz atrakcyjne i spersonalizowane interakcje cenione i oczekiwane przez klientów, a także opracujesz innowacyjne pomysły dające przewagę nad konkurencją.

Rozwiązanie marketingowe z funkcjami kognitywnymi dla współczesnych specjalistów e-marketingu

IBM Watson Campaign Automation pozwala marketingowcom błyskawicznie projektować i automatyzować interakcje w wielu kanałach, podejmować trafne decyzje i pogłębiać relacje z klientami dzięki wyspecjalizowanym funkcjom analitycznym. Może to pomóc w osiągnięciu szybszego zwrotu z inwestycji (ROI) i zwiększeniu elastyczności poprzez łatwą integrację z innymi źródłami danych i aplikacjami.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań IBM w dziedzinie marketingu

Caffé Nero osiąga większą sprzedaż dzięki komunikacji elektronicznej dopasowanej do potrzeb klientów

Obejrzyj demo produktu IBM Watson Campaign Automation, występującego wcześniej pod nazwą IBM Marketing Cloud

Wyświetl dema i ceny rozwiązania Campaign Automation