Wyróżnij swoją cyfrową markę

O Twoim sukcesie mogą zadecydować interakcje cyfrowe, które zapewniasz. Spraw, by wyróżniały je elastyczność, atrakcyjność i spójność we wszystkich kanałach nawiązywania relacji z klientami, pracownikami i partnerami.

Co nowego w oprogramowaniu IBM w dziedzinie interakcji cyfrowych (w wersji 9.)

Raporty analityków na temat czołowej roli IBM w dziedzinie interakcji cyfrowych

Produkty i usługi

Oprogramowanie do zarządzania interakcjami cyfrowymi

Personalizuj interakcje cyfrowe dzięki dopasowanym do indywidualnych potrzeb treściom. Pozwoli to nawiązywać z klientami, współpracownikami i Partnerami Handlowymi dużo bliższe i bardziej produktywne relacje.

Content Hub

Spraw, by relacje nawiązywane z Twoją marką we wszystkich cyfrowych punktach interakcji były wyjątkowe. W tym celu sięgnij po oferowany, działający w chmurze system zarządzania treścią (CMS).

Poznaj więcej rozwiązań w dziedzinie interakcji cyfrowych

Zastrzeżenie firmy Gartner

Grafika Magic Quadrant została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. IBM udostępni dokument firmy Gartner na życzenie. Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych i nie zaleca użytkownikom rozwiązań technicznych, aby korzystali wyłącznie z ofert dostawców ocenionych najwyżej lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje badawcze sygnowane marką Gartner zawierają opinie zespołu analityków przedsiębiorstwa Gartner, których nie należy interpretować jako stwierdzeń faktów. Gartner wyklucza wszelkie gwarancje wyraźne i domniemane w odniesieniu do tego badania, w tym wszelkie gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.