Przegląd

Zainwestuj w doskonalenie umiejętności swoich pracowników

Poznaj i zoptymalizuj obecne umiejętności swoich pracowników, aby przygotować ich na przyszłe wyzwania.

IBM pomaga budować odporność poprzez strategię rozwoju talentów, która dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych, jednocześnie wspierając kulturę szkolenia pracowników.

Korzyści

Sprawne planowanie zasobów ludzkich

Umieszczenie umiejętności w centrum strategii zatrudnienia i zwiększenie zwrotu z inwestycji w pracowników dzięki planowaniu kariery i lepszemu wskaźnikowi utrzymywania pracowników.

Inspirujące doświadczenia

Zwiększenie produktywności i zaangażowania dzięki coachingowi, wsparciu społeczności oraz szkoleniu pracowników na żądanie.

Elastyczna platforma talentów

Współtworzenie dopasowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania na jednej platformie oraz zmniejszenie kosztów szkolenia pracowników dzięki IBM Garage.

Wdrożenia rozwiązań w dziedzinie rozwoju talentów

Firma Johnson & Johnson dostosowuje się do realiów wirtualizacji

Ręce dotykające ekranu tabletu

Firma Johnson & Johnson omawia działanie w wirtualnym świecie oraz sposób, w jaki sprawne organizacje mogą zachować elastyczność, jednocześnie utrzymując zaangażowanie pracowników i sprawiając, by byli produktywni i zadowoleni.

Woodside Energy bezproblemowo dzieli się fachową wiedzą

Firma Woodside Energy wykorzystuje produkt IBM Watson do utrwalania wiedzy swoich najbardziej doświadczonych ekspertów i przekazywania kluczowych informacji nowym pracownikom. To rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji zwiększa bezpieczeństwo pracowników i oszczędza czas.

Goodwill wyposaża pracowników w umiejętności, których potrzebują

Korzystając z rozwiązań IBM, firma Goodwill z północnej Georgii przyjęła nowe podejście do definiowania profili stanowisk, zatrudniania i awansowania najlepszych pracowników oraz zapewniania skuteczniejszych szkoleń, rozwoju i planowania sukcesji.

Pokrewne rozwiązania

Usługi pozyskiwania talentów

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną i uzyskać więcej korzyści z zarządzania talentami.

Usługi transformacji HR

Zespoły HR są dla organizacji nowym motorem rozwoju, ponieważ pomagają przyciągać i utrzymywać w firmach różnorodny i wysoko wykwalifikowany personel, który pozwala reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Usługi outsourcingu HR

Kreuj wyjątkowe doświadczenia pracowników za pośrednictwem nowoczesnego outsourcingu HR.