Przegląd

Zaprojektuj inteligentną i efektywną strategię pozyskiwania talentów

Usługi IBM dla pozyskiwania talentów pomogą Ci poprawić jakość procesu rekrutacji i generować bardziej przewidywalne rezultaty. IBM współtworzy i opracowuje optymalne, spersonalizowane doświadczenia, a następnie wykorzystuje dane i cele przedsiębiorstwa na potrzeby rekrutacji segmentowej. Nasze usługi rekrutacyjne pomagają w skalowaniu zasobów i priorytetów w zależności od potrzeb, zatrudnianiu i utrzymywaniu pracowników, a także w określaniu i niwelowaniu luk kompetencyjnych.

Korzyści

Transformacja procesów rekrutacji

Przepływy pracy bazujące na automatyzacji i funkcjach sztucznej inteligencji mogą poprawić wskaźnik NPS kierownika ds. kadr o 50 punktów

Większe znaczenie czynnika ludzkiego

Cyfrowe procesy rekrutacyjne mogą znacząco zwiększyć liczbę zatrudnionych kandydatów

Przyspieszenie procesów HR

Zautomatyzowane procesy pozyskiwania talentów pozwalają sortować aż 97% wniosków według ich złożoności i rodzaju

Przypadki wdrożenia usług pozyskiwania talentów

Rekrutacja do kluczowych zespołów przedsiębiorstwa

Dedykowany zespół ds. rekrutacji zarządza newralgicznymi, usprawnionymi projektami zatrudnienia w tej fabryce urządzeń przemysłowych.

Skuteczna rekrutacja poprzez media społecznościowe

Ciekawe posty przyciągają uwagę kandydatów i zwiększają widoczność tego przedsiębiorstwa technologii przemysłowej.

Pozyskiwanie trudno dostępnych talentów

Ten międzynarodowy konglomerat potrzebował pomocy w obsadzeniu kluczowych stanowisk podczas złożonej kampanii rekrutacyjnej na Bliskim Wschodzie.

Zasoby

Szybka rekrutacja dzięki cyfrowym procesom

Wykorzystaj cyfrowe procesy rekrutacji, aby tworzyć kanały wartościowych kandydatów i doskonalić doświadczenia z procesu rekrutacji zarówno z perspektywy osób ubiegających się o pracę, jak i kierowników ds. kadr.

Kreowanie nowych doświadczeń kandydatów

IBM pomoże Ci zrównoważyć różnorodne oczekiwania kandydatów i zaoferować im taki proces rekrutacji, jakiego oczekują — inny niż ten, do którego przyzwyczaił ich rynek.

Uproszczenie rekrutacji dla kierownictwa

Daj kierownikom ds. kadr pewność płynącą z solidnych procesów zatrudnienia, opartych na inteligentnych przepływach pracy w całym procesie rekrutacji.

Pokrewne rozwiązania

Usługi dla rozwoju talentów

Umiejętności i doświadczenie to nowe źródła przewagi konkurencyjnej, których organizacje potrzebują do budowy strategii ciągłego uczenia się.

Usługi transformacji HR

Zespoły HR są dla organizacji nowym motorem rozwoju, ponieważ pomagają przyciągać i utrzymywać w firmach różnorodny i wysoko wykwalifikowany personel, który pozwala reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Usługi dla transformacji przedsiębiorstwa

Transformacja organizacji w dzisiejszej cyfrowej erze wymaga precyzyjnego, zorientowanego na pracowników podejścia do zarządzania zmianami.