Przegląd

Nowy świat, nowe cyfrowe podejście

Charakter naszego cyfrowego środowiska — dostępnego w dowolnym miejscu i czasie — wymaga nowego podejścia do zarządzania transformacją przedsiębiorstwa (OCM). Czerpiąc z własnych doświadczeń na drodze transformacji, IBM może pomóc organizacjom we wdrożeniu zmian z wymierną korzyścią dla przedsiębiorstwa, skupiając się na doświadczeniu korporacyjnym oraz budowaniu środowiska współpracy ze zdolnością do transformacji. Nazywamy to podejście cyfrową zmianą.

Korzyści

Większe zaangażowanie pracowników

Lepsze doświadczenia pracowników w miejscu pracy przekładają się na bardziej pozytywne interakcje z klientami

Proaktywna, spójna komunikacja

Organizacje oparte na zasadach przejrzystości i komunikacji zespołowej mogą kreować więcej możliwości osiągnięcia sukcesu

Szybsza pozytywna zmiana w miejscu pracy

Szybciej wdrażane zmiany organizacyjne wzmacniają wartości biznesowe, jednocześnie redukując koszty

Zasoby

Przewodnik dotyczący eliminowania luk kompetencyjnych

Jednym z największych zagrożeń, z jakimi dziś mierzą się organizacje, jest niedobór talentów. Obecna era cyfrowa wymaga nowych strategii, nowoczesnych sposobów pracy oraz elastycznej kultury, promującej rozwój nowych, kluczowych umiejętności.

Uwolnij potencjał ludzki dzięki inteligentnym przepływom pracy

Większość organizacji stosuje obecnie inteligentne przepływy pracy lub planuje w nie zainwestować. Inteligentny model przepływu pracy IBM pozwala maksymalnie rozwijać możliwości pracowników i procesów, reagując na zmieniające się potrzeby rynku.

Ludzka strona danych

Najlepsi dyrektorzy HR nie polegają wyłącznie na instynkcie; praktykują to, czego sami nauczają, i wykorzystują dane, aby zarządzać najcenniejszym zasobem swojej organizacji: ludźmi.

Pokrewne rozwiązania

Usługi pozyskiwania talentów

Zwiększ swoją przewagę nad konkurencją, wykorzystując do rekrutowania utalentowanych osób zaawansowane innowacje i sztuczną inteligencję, by odkrywać nowe źródła wartości.

Usługi rozwijania talentów

Umiejętności i doświadczenie to nowe źródła przewagi konkurencyjnej, wymagające od organizacji budowy kultury ciągłego uczenia się.

Usługi transformacji HR

Zespoły HR są dla organizacji nowym motorem rozwoju, ponieważ pomagają przyciągać i utrzymywać w firmach różnorodny i wysoko wykwalifikowany personel, który pozwala reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.