Usługi i doradztwo dla użytkowników Oracle

Od 34 lat IBM jest jednym z najważniejszych partnerów firmy Oracle. Zatrudniamy ponad 10 000 dedykowanych konsultantów Oracle, którzy pomogli klientom pomyślnie zrealizować już ponad 6500 projektów Oracle. IBM oferuje usługi i doradztwo dla użytkowników Oracle na każdym etapie inwestycji — od doradztwa po wdrożenie i zarządzanie. Dysponujemy wielokrotnie nagradzanym zespołem i zajmujemy pozycję lidera usług związanych z aplikacjami Oracle Cloud według niezależnych firm analitycznych.

Korzyści

Zautomatyzowana szczegółowa analiza

Skorzystaj ze zautomatyzowanej, szczegółowej analizy i sprawdź, czego możesz oczekiwać po przeniesieniu konkretnych aplikacji Oracle do chmury. Dowiedz się, dlaczego, kiedy oraz w jaki sposób warto rozpocząć — i nie tylko.

Błyskawiczne dostarczanie

Przeprowadź szybką migrację do chmury Oracle Cloud, aby uzyskać oczekiwane korzyści biznesowe. IBM RapidMove for Oracle Cloud przyspiesza cały proces, a jednocześnie pozwala czerpać maksymalne korzyści z transformacji biznesowej.

Maksymalne wyniki biznesowe

Zmaksymalizuj wyniki biznesowe dzięki rozwiązaniu IBM Cognitive Enterprise Business Platform for Oracle Cloud ukierunkowanemu na aplikacje Oracle Cloud. Nasz konspekt oferuje najlepszy w swojej klasie docelowy model operacyjny o newralgicznych możliwościach biznesowych.

Usługi Oracle

Ocena chmury Oracle

Usługi IBM dla użytkowników produktów Oracle pomagają przedsiębiorstwom działającym w środowiskach lokalnych implementować zintegrowane rozwiązania w chmurze. Dzięki temu w przyszłości łatwiej będzie im wykorzystywać przełomowe technologie.

Migracja do chmury Oracle Cloud

Migracja do chmury Oracle Cloud może być powolna i kosztowna — czasami może nie przekładać się na oczekiwaną wartość biznesową. IBM RapidMove for Oracle Cloud przyspiesza cały proces, a jednocześnie pozwala czerpać maksymalne korzyści z transformacji biznesowej.

Rozwiązanie Oracle SaaS

Produkt IBM Cognitive Enterprise Business Platform for Oracle Cloud został skonfigurowany pod kątem maksymalizacji wyników biznesowych i oferuje zoptymalizowane rozwiązanie SaaS, w odniesieniu do którego weryfikujemy wymagania klienta.

Usługi infrastruktury Oracle Cloud

IBM Services® dostarcza infrastrukturę Oracle Cloud w połączeniu z umiejętnościami biznesowymi i technologicznymi niezbędnymi do zmodernizowania, uruchomienia i zabezpieczenia newralgicznych aplikacji Oracle oraz do zarządzania nimi.

Usługi zarządzane Oracle Cloud

Jesteś już w chmurze? Dowiedz się, co dalej. I pozostań w niej. IBM i Oracle oferują zarządzane rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby użytkowników chmury Oracle. Możemy ją rozbudować o sztuczną inteligencję i funkcje automatyzacji, tak by spełniała podstawowe standardy.

Usługi doradztwa dla użytkowników Oracle

IBM oferuje doradztwo dla użytkowników Oracle na każdym etapie inwestycji. Zatrudniamy ponad 10 000 dedykowanych konsultantów Oracle, którzy pomogli klientom pomyślnie zrealizować już ponad 6500 projektów Oracle.

Przykładowe wdrożenia Oracle

Raymond Chabot Grant Thornton rozwija się dzięki migracji do chmury

Kanadyjska firma księgowa Raymond Chabot Grant Thornton potrzebowała modernizacji swojej platformy aplikacji biznesowych w celu zarządzania rozwojem. Usługi IBM Services pomogły zmodernizować system lokalny i przekształcić działalność przy użyciu platformy biznesowej Oracle Fusion.

Firma Gov Facility Services Ltd zyskuje kontrolę finansową nad więzieniami w Wielkiej Brytanii

W momencie przejęcia zarządu nad południową częścią brytyjskich obiektów więziennych rząd Wielkiej Brytanii stanął wobec konieczności jak najszybszego dostępu do niezbędnych możliwości biznesowych. Usługi IBM Services pozwoliły wdrożyć chmurę Oracle Global HR, Financials and Procurement Cloud w ciągu trzech miesięcy oraz Oracle Payroll Cloud w ciągu sześciu miesięcy.

Firma Freedom Powersports napędza wzrost dzięki terminowym analizom czynników finansowych

Firma Freedom Powersports potrzebowała głębszego wglądu w analizę rentowności sieci sklepów detalicznych. Wdrożenie rozwiązania Oracle Enterprise Performance Management Cloud we współpracy z IBM Services pozwoliło zapewnić szybki dostęp do i szczegółowych analiz wyników finansowych w całej firmie.

Maple Leaf Sports & Entertainment automatyzuje procesy zaplecza w celu budowania zwycięskich zespołów sportowych

Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) jest właścicielem niektórych z najbardziej znanych zespołów hokeja, piłki nożnej i koszykówki. Współpracując z IBM Services, firma MLSE przeprowadziła wdrożenie rozwiązania Oracle ERP Cloud, które umożliwiło zwiększenie wydajności procesów zaplecza.

ConnectOne Bank dostarcza konsumentom proste, szybkie i łatwe do wypełnienia wnioski pożyczkowe

Rozpoczynając transformację, firma ConnectOne Bank podjęła współpracę z IBM Services w celu zautomatyzowania i digitalizacji procesów finansowych za pomocą opartego na chmurze rozwiązania Oracle.

Rozwiązania branżowe Oracle

Platforma IBM Cognitive Enterprise Business Platform for Oracle Cloud, skupiona na aplikacjach Oracle Cloud, została skonfigurowana pod kątem maksymalizacji wyników biznesowych i dostarczania  największych korzyści dzięki najlepszemu w klasie docelowemu modelowi operacyjnemu o newralgicznych możliwościach biznesowych.

Platforma oferuje większą dojrzałość procesową implementowaną przy użyciu wstępnie skonfigurowanych rozwiązań branżowych dla następujących obszarów:

  • Administracja publiczna
  • Ubezpieczenia
  • Handel detaliczny
  • Służba zdrowia i sektor biomedyczny
  • Energetyka i usługi komunalne
  • Edukacja
  • Usługi profesjonalne

Zasoby