Przegląd

Inteligentne rozwijanie przepływów pracy

Aby osiągnąć sukces dzięki transformacji cyfrowej, przedsiębiorstwa muszą integrować realizowane procesy niezależnie od granic organizacyjnych i wykorzystania starszych systemów. Współpracując z takimi firmami jak Boston Dynamics i Chemonics w celu stworzenia inteligentnych przepływów pracy, łączymy naszą wiedzę, dane wewnętrzne i zewnętrzne oraz bogate w możliwości technologie sztucznej inteligencji, aby przekształcić Twoje operacje.

Jak możemy pomóc?

Rozwój i zarządzanie chmurą hybrydową

Odpowiednia architektura chmury hybrydowej może pomóc zespołom w całej firmie uzyskać do 70% oszczędności kosztów, 88% redukcji nakładów czasowych oraz do 40% wzrostu produktywności.¹

Doradztwo i outsourcing w dziedzinie finansów

IBM Consulting zajmuje się wyszukiwaniem, łączeniem i analizowaniem danych, procesów i aplikacji w celu zidentyfikowania istotnych innowacji, które przyczyniają się do podejmowania lepszych decyzji.

Doradztwo i outsourcing w dziedzinie zakupów

IBM Consulting przekształca organizację zakupów dzięki inteligentnym przepływom pracy wprowadzającym nową wartość, począwszy od pozyskiwania dostawców po zobowiązania.

Doradztwo w dziedzinie łańcucha dostaw

Współcześni liderzy poszukują nowych sposobów wykonywania pracy, w których największe zagrożenie w przeciwdziałaniu zakłóceniom łańcucha dostaw stanowią działania kierujące się przestarzałą logiką. IBM Consulting tworzy elastyczne, sprawne i zrównoważone łańcuchy dostaw przyszłości.

Bierzmy się do pracy

Wspólne innowacje w skali przedsiębiorstwa

IBM Garage wprowadza sztuczną inteligencję do aplikacji, procesów i kwalifikacji. W rezultacie możliwe jest wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji do radykalnego usprawnienia procesów prognozowania, automatyzacji i optymalizacji, pomagając organizacji w szybszym i skuteczniejszym podejmowaniu właściwych decyzji. IBM Garage wykorzystuje środowisko i akceleratory sztucznej inteligencji w odpowiedniej skali, zapewniając najlepsze praktyki branżowe i skracając terminy dostaw.

Siedzący, uśmiechnięci pracownicy

o 67%

szybsze rezultaty

10 razy

więcej innowacyjnych pomysłów

102%

ROI²

Skontaktuj się z naszymi konsultantami

Zdobądź najnowsze informacje branżowe, zapoznając się z artykułami zawierającymi przemyślenia na temat roli przywództwa i trendów w procesie tworzenia przedsiębiorstw opartych na sztucznej inteligencji w wielochmurowym świecie oraz zarządzania tego typu przedsięwzięciami.

Wdrożenia u klientów

Zdobądź wyjątkowe informacje biznesowe

IBM Institute for Business Value wykorzystuje badania oparte na danych i analizy eksperckie, aby dostarczać liderom ciekawe spostrzeżenia na temat nowych trendów strategicznych.

Przypisy

¹ IBM Peer Insights, Forrester, 2020 r.

² Według zleconego badania „The Total Economic Impact Of IBM Garage" przeprowadzonego przez Forrester Consulting w październiku 2020 r.