Przegląd

Zreformuj sposób świadczenia usług HR

Oparte na naszej platformie talentów, zarządzane usługi IBM dla pracowników wykorzystują outsourcing zasobów ludzkich, aby pomóc Twojej organizacji w rozwijaniu odporności i doskonaleniu doświadczeń pracowników.

Korzystając z metodologii IBM Garage, nasi eksperci współpracują bezpośrednio z Twoim zespołem, usprawniając procesy HR, zwiększając produktywność i pomagając w przekształceniu środowiska pracy.

Korzyści

Lepsze doświadczenia przy niższych kosztach

Priorytetyzacja potrzeb pracownika — Twojego najważniejszego klienta — aby zwiększyć jego zadowolenie i obniżyć koszty

Szybkie, trafniejsze odpowiedzi

Większość problemów można rozwiązać przy pierwszym kontakcie, zwiększając produktywność i oszczędzając czas pracowników

Zorientowane na pracowników

Nowoczesny i skalowalny cyfrowy model operacyjny HR opracowany w oparciu o inteligentne przepływy pracy

Zasoby

Jak zmodernizować procesy HR

Rozważ te kroki, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom związanym z pracownikami i przekształcić ich doświadczenia poprzez modernizację procesów HR.

Przewodnik po doświadczeniach biznesowych

Kreowanie nowych doświadczeń biznesowych wymaga od organizacji płynnego łączenia technologii sztucznej inteligencji z ludźmi, którzy będą z niej korzystać.

Biznesowe zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji w HR

Dowiedz się, w jaki sposób sztuczna inteligencja wnosi dziś wartość do działu HR i jak dzięki tym informacjom można rozwijać możliwości biznesowe i przewagę konkurencyjną.

Pokrewne rozwiązania

Usługi związane z procesami biznesowymi

Inteligentne przepływy pracy zwiększają pewność podejmowania decyzji, inspirują wartościową pracę i kreują bardziej znaczące doświadczenia pracowników i klientów.

Usługi transformacji HR

Zespoły HR są dla organizacji nowym motorem rozwoju, ponieważ pomagają przyciągać i utrzymywać w firmach różnorodny i wysoko wykwalifikowany personel, który pozwala reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Usługi dla transformacji przedsiębiorstwa

Transformacja organizacji dzięki odrębnemu, zorientowanemu na pracowników podejściu do zarządzania zmianami.