Przegląd

Tworzenie pewnej strategii HR

Liderzy biznesu w większości zgadzają się, że procesy HR należy zdefiniować na nowo. IBM opracowuje HR 3.0 jako kolejny etap ewolucji w dziedzinie HR. IBM umożliwia transformację działu HR tak, aby był sprawniejszy, skoncentrowany na danych i oparty na sztucznej inteligencji — zapewniając pracownikom angażujące doświadczenia i przyspieszając przejście do HR 3.0.

Korzyści

Nowy obraz doświadczeń

Poprawa rocznego wskaźnika utrzymywania pracowników poprzez zaoferowanie im inteligentnych i spersonalizowanych doświadczeń

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów

Zmniejszenie liczby operacji HR i zwiększenie produktywności dzięki zautomatyzowanym procesom i inteligentnym chatbotom

Zwiększenie zwrotu z inwestycji w technologię HR

Dostarczanie dokładnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów technologii HR

Zasoby

Przejście w kierunku przedsiębiorstwa kognitywnego

Postęp technologiczny i rewolucja biznesowa skutkują nowym modelem biznesowym opartym na danych, inteligentnych przepływach pracy i nowych zasobach wiedzy specjalistycznej.

Pozyskiwanie i utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników

Organizacje muszą wyjść poza tradycyjne strategie zatrudniania i szkolenia, aby proaktywnie zareagować na rosnący niedobór talentów.

Ludzka strona danych

Najlepsi dyrektorzy działu HR nie polegają tylko na instynkcie; praktykują to, czego sami nauczają, i wykorzystują dane, aby zarządzać najcenniejszym zasobem swojej organizacji: ludźmi.

Pokrewne rozwiązania

Usługi rozwijania talentów

Umiejętności i doświadczenie to nowe źródła przewagi konkurencyjnej, których organizacje potrzebują do budowy kultury ciągłego uczenia się.

Usługi outsourcingu HR

Kreuj wyjątkowe doświadczenia pracowników za pośrednictwem nowoczesnego outsourcingu HR.

Usługi dla transformacji przedsiębiorstwa

Transformacja organizacji w dzisiejszej cyfrowej erze wymaga precyzyjnego, zorientowanego na pracowników podejścia do zarządzania zmianami.