Zmiana reguł przez przedefiniowanie zarządzania aplikacjami

IBM jest uznanym liderem w dziedzinie usług zarządzania aplikacjami w chmurze, dysponującym dogłębną wiedzą specjalistyczną z obszaru zarządzania wszystkimi aplikacjami niezależnie od tego, czy działają one w chmurze, w środowisku lokalnym czy prywatnym. IBM Services® zwiększa efektywność dzięki automatyzacji, podnosi sprawność działania z pomocą DevOps i przenosi nacisk z wykrywania błędów na zapobieganie im przy użyciu sztucznej inteligencji — poprawiając efektywność operacyjną, umożliwiając szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz wspierając ciągłe wprowadzanie innowacji.

Korzyści

Wsparcie ciągłej modernizacji chmury na dowolnej platformie

Jako partner najwyższego poziomu platform AWS Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud i IBM Cloud pomagamy migrować aplikacje na wybraną platformę oraz tworzyć je i zarządzać nimi na tej platformie.

Redukcja kosztów operacyjnych i szybsze wprowadzanie rozwiązań na rynek dzięki AI i automatyzacji

Nasze usługi zarządzania zapewniają efektywność operacyjną, która obniża koszty i pozwalają na implementację inteligentnych procesów biznesowych poprzez integrację danych, AI i zaawansowanej automatyzacji.

Lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo i odporność

Nasza zintegrowana platforma zarządzania wieloma chmurami oferuje jednolity, kompleksowy wgląd w środowisko hybrydowe w celu uzyskania lepszej kontroli nad procesami biznesowymi.