Szybsza transformacja cyfrowa dzięki usługom modernizacji aplikacji

Organizacje inwestują w modernizację swoich aplikacji. To oznacza optymalizację modeli operacyjnych firmy w ramach strategii wykorzystania chmury hybrydowej w celu zwiększenia oszczędności i produktywności oraz zapewnienia możliwości wprowadzania innowacji. Usługi IBM w dziedzinie modernizacji aplikacji oferują umiejętności, metody i narzędzia, które pomagają w określeniu strategii właściwej dla danego przedsiębiorstwa, aby modernizować i konteneryzować tradycyjne aplikacje oraz przyspieszyć uzyskanie korzyści z użytkowania środowisk chmury hybrydowej.

Korzyści

Modernizacja aplikacji poprawiająca wyniki biznesowe

Stosujemy metodykę IBM Garage, aby utworzyć optymalny plan modernizacji aplikacji i usprawnić wykonywanie procesów w celu zminimalizowania zakłóceń działalności i szybkiego zwiększenia wartości biznesowej. 

Szybsza modernizacja i niższe koszty

Przyspiesz modernizację aplikacji, wykorzystując wzorce modernizacji, zaawansowane narzędzia analityczne i nowe modele dostarczania oszczędzające czas i pieniądze.

Gotowość na przyszłość

Modernizuj na dużą skalę, przyjmując metodologie zwinne oraz stosując nowe sposoby pracy z akceleratorami sztucznej inteligencji i automatyzacją.

Usługi i doradztwo w dziedzinie modernizacji aplikacji