Watson™ świetnie orientuje się w Twojej sytuacji biznesowej.

Watson Workspace rozumie, czego dotyczą rozmowy — ławo odnajdując się w niuansach języka biznesu — i pomaga w szybkim podejmowaniu działań i trafnych decyzji. Ponadto konsekwentnie wyciąga wnioski z interakcji zachodzących w Twoich zespołach, powiększając zasoby swojej wiedzy i coraz lepiej rozumiejąc specyfikę Twojego przedsiębiorstwa, realia działania i metody pracy.

Rozmowy jako punkt wyjścia do działań.

Oferowane rozwiązanie podsumowuje zebrane informacje, wskazuje najlepsze kolejne działania i udziela wskazówek. Pomaga radzić sobie z informacyjnym chaosem i zwiększać produktywność.

Sprzyja rozmowom i pozyskiwaniu informacji za pomocą istniejących aplikacji i narzędzi.

To otwarte i kompatybilne rozwiązanie, które możesz zintegrować z oprogramowaniem Slack i innymi ulubionymi narzędziami.

Przełączanie między dokumentami a wideorozmowami jednym kliknięciem.

Platformę Zoom do wideokonferencji — powszechnie używaną w branży — uruchomisz bezpośrednio w oprogramowaniu Watson Workspace, dzięki czemu zwiększysz efektywność spotkań.

Dostosuj oprogramowanie Watson Workspace do swoich potrzeb.

Możesz używać rozwiązania w gotowej postaci lub dopasowywać je i rozbudowywać, tak aby spełniało konkretne potrzeby Twojego przedsiębiorstwa. Gotowe do użytku interfejsy API pozwalają rozwijać funkcje pracy zespołowej i opracowywać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.